"สุดารัตน์" ชี้ ไทย ต้องรับมือเปลี่ยนแปลงโลก ปรับตัวสู่ยุค Next Normal

"สุดารัตน์" ชี้ ไทย ต้องเร่งปรับตัวสู่ยุค Next Normal รับมือเปลี่ยนแปลงโลก 5 ด้าน คือ โรคอุบัติใหม่ สภาพภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ของโลก สังคมผู้สูงวัย และเทคโนโลยี ฝากนักวิจัย หยิบยก 5 ปัญหา

"สุดารัตน์" ชี้ ไทย ต้องรับมือเปลี่ยนแปลงโลก ปรับตัวสู่ยุค Next Normal

"สุดารัตน์"ชี้ ไทย ต้องเร่งปรับตัวสู่ยุค Next Normal รับมือเปลี่ยนแปลงโลก 5 ด้าน คือ โรคอุบัติใหม่ สภาพภูมิอากาศ ภูมิรัฐศาสตร์ของโลก สังคมผู้สูงวัย และเทคโนโลยี ฝากนักวิจัย หยิบยก 5 ปัญหา สู่การทำวิจัย

วันที่ 20 พ.ย. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 21 ว่าด้วยเรื่องการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal ของ สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น

คุณหญิงสุดารัตน์ เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมา คุณภาพชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะคนตัวเล็ก ได้รับผลกระทบอย่างมาก เพราะแทบทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ให้ความสนใจคุณภาพชีวิตและสังคมน้อยเกินไป

ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวผ่านช่วง Normal เข้าสู่ช่วง New Normal นั่นคือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งแม้จะได้รับคำชมเชย เรื่องการจัดการระบาด แต่หากไปดูตัวเลขทางเศรษฐกิจจะพบว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2563 ติดลบมากถึง 6.1% มากกว่าค่าเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลก ที่ติดลบเพียง 3.5% ซึ่งสะท้อนความอ่อนแอของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ต่อมา ปี 2564 เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง 1.5% ขณะที่ประเทศอื่นๆเติบโตโดยเฉลี่ย 4-5% บางประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เติบโตได้ถึง 5.7% และสิงคโปร์สามารถเติบโตได้ถึง 7.6% รวมถึงสหรัฐฯ ที่สามารถเติบโตได้ถึง 5.5%

นอกจากตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงปัญหาแล้ว คนยากคนจน คนตัวเล็กก็ไม่สามารถทำมาหากินได้ ย่อมได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่หดตัวและเติบโตได้น้อยจากมาตรการปิดประเทศของรัฐบาล บรรดามาตรการคนละครึ่งทั้งหลายช่วยได้แค่บรรเทา แต่อยู่บนพื้นฐานการก่อหนี้ให้ประเทศอย่างมาก

หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ที่สำคัญ คือ การก้าวเข้าสู่ยุค Next Normal ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งเรื่อง

1) โรคอุบัติใหม่ อย่าง Covid-19
2) ด้านภูมิรัฐศาสตร์ของโลกที่เปลี่ยนแปลง สงครามการค้าสหรัฐฯ จีน สงครามรัสเซีย ยูเครน กระทบซัพพลายเชน
3) ดิสรัปชัน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อย่างปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งมีความสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ได้มากขึ้นในทุกขณะ
4) ปัญหาสังคมผู้สูงวัย ที่จำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มมากขึ้น และประเทศไทยก็ได้กลายเป็นประเทศที่เผชิญปัญหาสังคมผู้สูงวัยเต็มขั้นแล้ว
ที่เราต้องเจอทั้งปัญหา งบประมาณค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น และยังขาดคนทำงาน คนสร้าง productivity น้อยลง
พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบาย "บำนาญประชาชน" เพื่อรองรับปัญหาสังคมผู้สูงวัย ของไทย
5) ที่สำคัญที่สุดก็คือ Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่ง โอกาสที่โลกทั้งใบจะประสบกับภัยพิบัติอย่างร้ายแรง ถ้าพวกเราไม่สามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะทำให้โลกร้อนขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดอันตรายอย่างยิ่ง

ทั้ง 5 ประการ คือ ปัจจัยที่ท้าทายโลก และท้าทายประเทศไทย โดยประเทศไทยต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว มิเช่นนั้น จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อย่างยิ่ง

ดังนั้นยุค Next Normal หากเรายังไม่สามารถปรับตัวได้ประเทศจะประสบปัญหาอย่างมาก คนไทยและสังคมไทยจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน จึงขอฝากความห่วงใยให้นักวิจัยทุกท่านหยิบยกปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปทำการวิจัย และที่ผ่านมาดิฉัน และทีมงาน ก็จะร่วมทำงานวิจัยจากชีวิตจริงจากการลงพื้นที่จริง ที่ได้ทำงานกับพี่น้องประชาชนมากว่า 30 ปี และนำข้อมูลปัญหาต่างๆ มาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับฟัง เพื่อนำไปเป็นข้อมูลสำหรับการทำงานวิจัยดีๆ ออกมา

คุณหญิงสุดารัตน์ คาดหวังจะเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในยุค Next Normal และฝากความหวังกับนักวิจัยทุกคนในการยกระดับ สังคมไทย และเกิดประโยชน์กับประเทศชาติประชาชน

“ดิฉันขอให้กำลังใจนักวิจัยทุกท่าน และพรรคไทยสร้างไทย ถือเป็นนโยบาย ที่ต้องการ ส่งเสริมงบประมาณ และผลักดันงานวิจัยของนักวิจัย เพื่อนำผลมายกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน และการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้สำเร็จให้ได้ ขอให้เชื่อมั่นในตัวดิฉัน”

คุณกำลังดู: "สุดารัตน์" ชี้ ไทย ต้องรับมือเปลี่ยนแปลงโลก ปรับตัวสู่ยุค Next Normal

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2558010

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด