สะพานเกียกกายไม่ต้อง EIA กทม.ยกเลิกช่วง 4, 5-ไม่กระทบกำแพงเพชร 5

สะพานเกียกกายไม่ต้อง EIA กทม.ยกเลิกช่วง 4, 5-ไม่กระทบกำแพงเพชร 5

นายจิระเดช กรุณกฤตกุล รอง ผอ.สำนักการโยธา กทม. รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการโยธา กล่าวกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีข้อสังเกตถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย และผลกระทบต่อประชาชนที่ชุมชนกำแพงเพชร 5 ว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายเป็นโครงการที่ กทม.ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ตามมติคณะกรรมการจัดการจราจรทางบก คจร. แบ่งการก่อสร้างเป็น 5 ช่วง มีแนวเส้นทางเริ่มจากถนนเลียบทางรถไฟสายใต้ ข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ผ่านแยกเกียกกาย ถนนทหาร แยกสะพานแดง ถนนประดิพัทธ์ ถนนกำแพงเพชร 5 ถนนกำแพงเพชร มายังถนนพหลโยธินบริเวณสวนจตุจักร

โดยแนวเส้นทางที่กำหนดได้พิจารณาความเหมาะสม รวมทั้งผลกระทบที่ประชาชนอาจจะได้รับอย่างรอบด้านแล้ว พบว่าเป็นแนวเส้นทางที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยปัจจุบันได้ดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเอกชนในฝั่งธนบุรีและจ่ายค่าเวนคืนแล้วบางส่วน สำหรับฝั่งพระนครได้จ่ายค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างให้หน่วยงานทหารตามแนวถนนทหารแล้ว มีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้างบริเวณดังกล่าว โดยการจ่ายค่าทดแทนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนเป็นไปอย่างเป็นธรรมและตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ส่วนกรณีข้อกังวลเรื่องผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยในชุมชนกำแพงเพชร 5 คณะผู้บริหาร กทม.ได้พิจารณาปรับรูปแบบโครงการฯ มาสิ้นสุดที่ถนนทหารในโครงการช่วงที่ 3 และให้ยกเลิกโครงการในช่วงที่ 4 ถนนประดิพัทธ์ ถนนกำแพงเพชร 5 และช่วงที่ 5 ถนนกำแพงเพชร ถนนพหลโยธิน บริเวณสวนจตุจักร ซึ่งจะทำให้ชุมชนกำแพงเพชร 5 ไม่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนและการปรับรูปแบบดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันมีระบบขนส่งมวลชนรองรับการเดินทางในพื้นที่สถานีกลางบางซื่อและมีโครงการปรับปรุงถนนหลายสาย เพื่อรองรับปริมาณการจราจรบริเวณโดยรอบสถานีกลางบางซื่อแล้ว ขณะที่กรณีการคัดค้านโครงการฯ จากผู้ออกแบบอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ คณะกรรมการโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายที่แต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมพิจารณาอย่างรอบด้านและมีมติเห็นชอบรูปแบบตามที่ กทม.เสนอ โดยปรับแนวสะพานด้านฝั่งธนบุรีไปชิดกับวัดฉัตรแก้วจงกลนี และฝั่งพระนครปรับแนวไปชิดกับวัดแก้วฟ้าจุฬามณี รวมทั้งปรับรูปแบบทางขึ้น-ลง โดยตัดทางขึ้นลงให้บริเวณพื้นที่รัฐสภาส่วนที่ติดกับโครงการสะพานเกียกกายมีช่องจราจรด้านล่างสะพานบริเวณชิดรัฐสภาเปิดโล่งและไม่ใช่พื้นที่ของรัฐสภา

ด้านนายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายของ กทม.เป็นโครงการถนนตามแนวผังเมือง สาย จ 4 จึงไม่เข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดทำรายงาน EIA ในขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง.

คุณกำลังดู: สะพานเกียกกายไม่ต้อง EIA กทม.ยกเลิกช่วง 4, 5-ไม่กระทบกำแพงเพชร 5

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2557076

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด