แซนดี้พลอย พลอยปภัส วรพิสิษฐ์กุล และ แอนดี้ เขมพิมุก พิธีกรงานคอนเสิร์ต 90 For Joey Bazoo

แซนดี้พลอย พลอยปภัส วรพิสิษฐ์กุล และ แอนดี้ เขมพิมุก
พิธีกรงานคอนเสิร์ต 90 For Joey Bazoo
ณ โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง ราอินทรา