แซนโฎนตา (กวีบรรเลง)

แซนโฎนตา (กวีบรรเลง)
-----------------------------------
ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
เพื่อบอกเล่ารากเหง้าความเป็นมา เพื่อรักษาจารีตฮีตคอง
-----------------------------------
๐บรรพชน ล่วงลับ นับไม่ถ้วน

โดยเหล่าล้วน โคตรเหง้า สืบเหล่าสาย
ที่พบเห็น เป็นมา กว่ามากมาย
ที่ล้มหาย ตายจาก กว่ามากมี
๐อนุชน หนหลัง ยังสืบไว้
ความเป็นไป ในรากเหง้า เงาวิถี
แต่ปางบรรพ์ อันเป็นมา ชั่วตาปี
เคารพผี บรรพชน บนฮีตคอง
๐ลุเลย ล่วงกาล ผ่านปีศก
มรดก ตกไว้ ในเผ่าผอง
พิธีกรรม พิธีการ ผ่านมุมมอง
พิธีของ คนเป็น เซ่นคนตาย
๐แต่บุราณ กาลบรม ปฐมเริ่ม
รูปเงาเดิม เริ่มเค้า แต่เหง้าผี
ทวยผีแถน ผีฟ้า บรรดามี
ผีเจ้าที่ เจ้าท่า ทุ่งนาคร
๐หยั่งรูป ฝังรอย คอยเฝ้า
สถิตรูป สถูปเงา เข้าซ่อน
ล่วงกาล ผ่านวัน มิสั่นคลอน
บอกสะท้อน ศรัทธา บูชาใด
๐ศาสน วิจักษ์ ผู้หักล้าง
ท่ามศูนย์กลาง ศรัทธา มาเกิดใหม่
ตลอดลุ่ม ชุ่มน้ำโขง ในโยงใย
สถิตไว้ ในผี พิธีกรรม
๐ควันธูป โชยทัก กวักเรียก
ยินคำ พร่ำเพรียก เรียกหา
อัญเชิญ บรรดามี ผีปู่ตา
สู่เคหา เรือนเหย้า เข้าพิธี
๐เหล่าภูมิ มากมาย สัมปรายภพ
เวียนคำรบ บรรจบสู่ มาอยู่ที่
เครื่องสังเวย สารพัด ตั้งบัดพลี
มากมายนี้ บำบวง ดวงวิญญาณ
๐ทั้งหมากพลู เหล้ายา มาวางตั้ง
มากมายทั้ง จัดแจง แต่งคาวหวาน
เถิดปู่ย่า ตายาย สายวงศ์วาน
อิ่มสำราญ สำรับ แล้วกลับคืน
๐ให้ฝน หล่นฟ้า นาชุ่ม
โอบอุ้ม ข้าวกล้า นาฉ่ำ
ให้ทุกการ ลงหลัก ปักดำ
งามล้ำ อุดม โดยสมบูรณ์
๐ อำนวย อวยชัย ให้โชค
ขจัดโรค โพยภัย ให้สิ้นสูญ
ทุพภิกขภัย อันใด ในอาดูร
ปฏิกูล มลทิน จงสิ้นไป
๐เถิดผีฟ้า พระยาแถน แหนแห่
จงคุ้มแผ่ ปกปัก พิทักษ์ให้
บรมครู ปู่ตา ครูบาใด
อารักษ์ไว้ ในคุ้มบ้าน ย่านมณฑล
๐คือดำริ คติใด ในความเชื่อ
หรือเพียงเพื่อ ศาสนา บูชาผี
หากยังเห็น มุมมอง ของความดี
เห็นมุมที่ สร้างสายใย ในสังคม
๐หรือมองเพียง อคติ ผลิภาพลบ
อาจไม่พบ ปรัชญา ค่าสั่งสม
หรือเห็นเพียง ความโง่เง่า เก่าบรม
จึงเหยียดถ่ม ข่มว่าถ่อย ด้อยปัญญา
๐คือมิติ คู่ขนาน ด้านความเชื่อ
เปิดใจเพื่อ รับฟัง ยังเห็นว่า
ทุกวิถี ที่เห็น เป็นศรัทธา
สร้างคุณค่า งอกผลิ จริยธรรม

R-non