สาระประวัติศาสตร์​Ep1|ความเป็นมาของวันจักรี

วันจักรีคือวันคล้ายวันการปราบดาภิเษกและรำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ของพระบาทสมเด็จพระปรโมราชามหาจักรีบรมนาถพระพุทธ​ยอดฟ้าจุฬา​โลก​มหาราช​ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์​พระองค์แรกแห่งจักรีราชวงศ์​