สถาบันประสาทวิทยา มุ่งความเป็นเลิศขั้นสูง

สถาบันประสาทวิทยา มุ่งความเป็นเลิศขั้นสูง

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเปิดงานวันสถาปนาครบรอบ 65 ปี สถาบันประสาทวิทยา “65 ปี สู่ความเป็นเลิศ” ว่า สถาบันประสาทวิทยาได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทั้งด้านโรคหลอดเลือดสมอง เนื้องอกระบบประสาท ระบบประสาทไขสันหลัง ระบบประสาทภูมิคุ้มกัน และระบบประสาทโรคลมชัก นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จของสถาบันประสาทวิทยา อาทิ การลากลิ่มเลือดของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดตีบครั้งแรกในประเทศไทย มีการเสนอเข้าไปในชุดสิทธิประโยชน์ ของ สปสช. เริ่มในปีนี้ ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจากเดิมที่มีค่าใช้จ่ายราว 1-2 แสนบาทต่อราย การรักษาด้วยวิธีนี้ใช้ในผู้ป่วยที่รักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดภายใน 4 ชม.ครึ่ง แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการลากลิ่มเลือดต้องทำภายใน 20-24 ชม. ใช้เวลารักษา 1-2 ชม. สถาบันรักษาคนไข้ด้วยวิธีนี้มาแล้วเฉลี่ยปีละ 120-130 ราย จากนี้สถาบันจะอบรมแพทย์เฉพาะทางตาม รพ.ใหญ่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

นอกจากนี้ สถาบันยังได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ต่างๆ จัดทำโมบายสโตรกยูนิต เพิ่มการเข้าถึงของประชาชนในการวินิจฉัยและช่วยเหลือเบื้องต้นได้ทันท่วงที การใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จัดทำห้องปฏิบัติการด้านระบบประสาทภูมิ คุ้มกันแบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ก้าวต่อไปสถาบันได้มุ่งสู่การเป็นสถาบันการแพทย์แห่งชาติเชี่ยวชาญขั้นสูงด้านโรคสมอง ไขสันหลัง และระบบประสาท เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นในระดับประเทศและนานาชาติ.

คุณกำลังดู: สถาบันประสาทวิทยา มุ่งความเป็นเลิศขั้นสูง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2462852

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด