สปอตโฆษณา คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองคุณ

ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาในยามฉุกเฉิน คงจะไม่ดีใช่ไหม?
แต่คปภ.ช่วยคุ้มครองคุณได้ คปภ.คุ้มครองประกันภัย

กดติดตามกันได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.oic.or.th/th
Facebook : https://www.facebook.com/PROIC2012

Tel. : 0-2515-3999