รู้ยัง !กทม.ขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินถึง30มิ.ย.นี้

กทม.ประกาศขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินฯ ถึง 30 มิ.ย. 65 ผู้เสียภาษีจะได้รับแบบประเมินภาษีภายในสิ้นเดือนเม.ย.นี้

รู้ยัง !กทม.ขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินถึง30มิ.ย.นี้

นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยส่งแบบประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี 2565 ให้แก่ผู้เสียภาษี จากภายในเดือนมีนาคม เป็นภายในเดือนเมษายน 2565 และให้ชำระภาษีตามแบบแจ้งการประเมินภาษี จากภายในเดือนเมษายน เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565

ขยายเวลาการผ่อนชำระภาษี

• งวดที่ 1 จากภายในเดือนเมษายน 2565 เป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565

• งวดที่ 2 จากภายในเดือนพฤษภาคม 2565 เป็นภายในเดือนกรกฎาคม 2565

• งวดที่ 3 จากภายในเดือนมิถุนายน 2565 เป็นภายในเดือนสิงหาคม 2565

ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ พร้อม QR CODE ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ผู้เสียภาษีแต่ละรายทราบ

รวมถึงตรวจสอบอัตราการจัดเก็บภาษีฯ ตามการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ซึ่งติดประกาศไว้พร้อมกับประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ และประกาศทางเว็บไซต์ของฝ่ายรายได้แต่ละสำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่

ตลอดจนตรวจสอบช่องทางการแจ้งแก้ไขข้อมูลในกรณีที่พบว่าใบประเมินเรียกเก็บภาษีไม่ถูกต้อง โดยผู้เสียภาษีสามารถยื่นคำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่

หรือสแกน QR CODE ในใบแจ้งการประเมินเพื่อยื่นคำร้องคัดค้านฯ พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือยื่นคำร้องคัดค้านฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของฝ่ายรายได้แต่ละสำนักงานเขตที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ก็ได้

ในส่วนของช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรุงเทพมหานครได้เพิ่มทางเลือกและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการชำระภาษีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ดังนี้

• สำนักงานเขต

• ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

• เครื่องเอทีเอ็ม (ATM) ของธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ

• บัตรเครดิตประเภท Visa และ Master ของธนาคารและสถาบันการเงินทุกแห่ง หรือบัตรกรุงไทยวีซ่าเดบิต

• ทำรายการชำระเงินข้ามธนาคารด้วย Barcode หรือ QR Code


ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร คลิ๊กที่นี่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเขตที่ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ หรือกองรายได้ สำนักการคลัง กรุงเทพมหานคร โทร. 02-224-3070 หรือ 02-224-8266

คุณกำลังดู: รู้ยัง !กทม.ขยายเวลาจ่ายภาษีที่ดินถึง30มิ.ย.นี้

หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000332

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด