ร้อง พม.ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

ร้อง พม.ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) น.ส.อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล และนายชูวิทย์ จันทรส เลขาธิการมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว พร้อมเครือข่ายเข้าพบนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัด พม. เพื่อยื่นข้อเรียกร้องเนื่องในวันยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก โดยนายชูวิทย์กล่าวว่า ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็ก ผู้หญิงและครอบครัวยังน่าเป็นห่วง และมีสถิติเพิ่มขึ้น จนเกิดคำถามต่อบทบาทหน้าที่ในการติดตาม กำกับของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ถึงเวลาที่จะพูดความจริงกัน ไม่ซุกไว้ใต้พรม และปรับปรุงระบบกันใหม่อย่างจริงจัง

น.ส.อังคณากล่าวว่า เครือข่ายขอแสดงจุดยืนและมีข้อเสนอต่อ พม.ดังนี้ 1.เร่งพัฒนาคุณภาพช่องทางและระบบรับแจ้งเหตุที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ เข้าถึงง่าย เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีเจ้าหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานให้การช่วยเหลือรวดเร็ว

2.มีระบบส่งต่อการแก้ปัญหาระบบติดตามผลทั้งรูปแบบออนไลน์ และเรียลไทม์ โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีอำนาจติดตามผลข้ามหน่วยงาน จัดสรรกำลังคนที่มีความเชี่ยวชาญแก้ไขปัญหาทุกรูปแบบ ทุกระยะ

3.ให้ตั้งกรรมการสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ พม.ในการกำกับดูแลสถานสงเคราะห์ใน จ.สมุทรสงครามที่มีการทำร้ายร่างกายเด็ก เพื่อทำความจริงให้ปรากฏ หากพบความผิดขอให้ลงโทษตามกฎหมาย และ

4. ผลักดันให้มีผู้ตรวจการเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่การถ่ายโอนจากภาคราชการ เพื่อสู่เป้าหมายใหม่ที่มีหลักประกันเรื่องสิทธิเด็กสำหรับเด็กทุกคน

นายอนุกูลกล่าวภายหลังรับหนังสือว่า พร้อมรับข้อเสนอทั้ง 4 ข้อไปดำเนินการและยอมรับว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนคงค้างจำนวนมาก ซึ่งการแก้ปัญหาสังคมเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน.

คุณกำลังดู: ร้อง พม.ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2560196

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด