รอบนี้ไม่มีคำว่า 'ขอความร่วมมือ' แจงชัด 'ล็อกดาวน์' 13 จังหวัดสีแดงเข้ม เริ่ม 20 ก.ค.64

ศปก.ศบค. เปิดเวทีหารือสื่อมวลชน พร้อมตอบข้อซักถาม โดยเฉพาะการยกระดับมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด19 ที่จะเข้มข้นมากขึ้น ระบุ สามารถใช้คำว่า "ล็อกดาวน์พื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม" แต่จะเป็นการสั่งห้ามหรือไม่ ต้องดูความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด -19 (ศปก.ศบค.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและข้อมูล ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อซักถามของสื่อมวลชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ว่าที่ประชุมได้ใช้เวลาในการหารือกับตัวแทนสื่อต่าง ๆ นานกว่า 3 ชั่วโมง โดยส่วนใหญ่ราว 2 ชั่วโมงครึ่ง เป็นการเปิดเวทีให้สื่อมวลชน ซักถามข้อสงสัยและเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์กับทาง ศปก.ศบค. ในการปรับปรุงการทำงาน โดยในเวทีนี้ได้มีการซักถามถึงแนวทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร กรณีการยกระดับมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดโควิด-19 ตามประกาศฉบับล่าสุด ว่าครั้งนี้สามารถใช้คำว่า "ล็อกดาวน์" ได้หรือไม่ โดยระบุว่า นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ใช้คำว่า "ล็อกดาวน์ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม" ได้ โดยมีการตั้งด่านตรวจสกัดอย่างเข้มแข็งใน 13 จังหวัด ไม่ได้หมายถึงการล็อกดาวน์ไม่ให้ออกจากบ้าน แต่คำว่า "ขอความร่วมมือ" คราวนี้จะไม่ใช้แล้วส่วนจะเป็นการสั่งห้ามเลยหรือไม่นั้น พล.อ.ณัฐพล ระบุว่า การใช้คำว่า "ห้าม" อาจทำให้ดูเหมือนมีผลกับทุกกิจการ แต่ในความเป็นจริงแล้วในข้อกำหนด ยังมีการเว้นในบางกิจกรรมที่ยังสามารถทำได้ จึงขอให้ใช้คำว่า "หลีกเลี่ยง หรือ งด" โดยยกตัวอย่างเช่น การเดินทางออกจากบ้านไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในช่วง 14 วัน อาจจะออกมาได้ 1-2 ครั้ง (ลดจำนวนการออกจากเคหะสถาน)ส่วนภาคเอกชน มีการขอในบางกิจการที่ไม่สามารถปิดกิจการได้ เนื่องจากจะมีผลต่อภาคเศรษฐกิจ เช่น ภาคการผลิต การส่งออก สถาบันการเงิน หรือ โทรคมนาคม จึงขอความร่วมมือภาคเอกชน ให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT หรือ ขอความร่วมมือเวิร์กฟรอมโฮมแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่องดการเดินทาง เป็นต้น ซึ่งการใช้คำว่า "หลีกเลี่ยง หรือ งด" จะตรงกับข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติมากกว่า เนื่องจากการออกประกาศ หรือคำสั่ง เมื่อประกาศไปแล้วต้องทำได้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมานายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ระบุว่า ในข้อกำหนด มีการระบุชัดเจนถึงข้อ "ห้าม" เช่น ห้ามบุคคลในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หากฝ่าฝืนจะมีโทษตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินส่วนการลด-จํากัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง โดยให้ประชาชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เลี่ยง จํากัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พํานักโดยไม่จําเป็น ยกเว้นการเดินทางเพื่อจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น ต่อการดํารงชีวิต อาหาร ยาหรือเวชภัณฑ์ การเดินทางเพื่อพบแพทย์ เพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การรับวัคซีนป้องกันโรค หรือมีความจําเป็นเพื่อปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งได้ สามารถกระทําได้แต่ต้องพึ่งใช้ ความระมัดระวังในการป้องกันตนเองตามคําแนะนําของพนักงานเจ้าหน้าที่ และปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันโรคที่ทางราชการกําหนดอย่างเคร่งครัด จึงขอให้ยึดแนวทางการสื่อสารข้อมูลตามข้อกำหนดที่มีการระบุไว้ส่วนมาตรการปิดห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 20 กค. โดยให้เปิดได้เฉพาะ ซูเปอร์มาร์เก็ต , ร้านขายยา , ฉีดวัคซีน ที่จะเปิดได้ถึง 2 ทุ่ม ร้านหรือกิจการอื่นใดในห้างฯ นอกเหนือจากนี้ปิดทั้งหมดส่วนกิจการ “นอกห้าง” ต่อไปนี้ เปิดได้ตามปกติ ได้แก่

การดําเนินการของโรงพยาบาล สถานพยาบาล คลินิกแพทย์รักษาโรค ร้านขายยา ร้านค้าทั่วไป โรงงาน ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ร้านจำหน่ายเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้าง (กรณีเป็นร้านขนาดเล็ก ไม่ใช่ลักษณะเป็นศูนย์การขายอุปกรณ์ก่อสร้าง)ร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดอันจําเป็น สถานที่จําหน่ายแก๊สหุงต้ม เชื้อเพลิง ปั๊มน้ำมัน ปั๊มแก๊ส รวมท้ังบริการส่งสินค้าและอาหารตามส่ัง (delivery online) ยังคงเปิดดําเนินการได้ ตํามความจำเป็น โดยให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด”


อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/249385
-------------------------
#เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 19 กรกฏาคม 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

100+ ความคิดเห็น:

The New Gym Club
The New Gym Club:
ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมือครับ
แต่ฟังเสียงประชาชนบ้างครับว่า...
เราทุกคนให้ความร่วมมือมาตั้งแต่เม.ย. 64 แล้วครับ
กิจการปิดๆมาเรื่อยๆจนตอนนี้ ตึงมากครับ
ทำไมภาครัฐถึงไม่แก้ไขให้เร็วกว่านี้
มาปิดเอาตอนนี้ เราทุกคนไม่ไหวจะทำตามแล้วครับ
เพราะไม่มีอะไรจะมาจ่ายค่าครองชีพแล้วครับ
ค่าน้ำค่าไฟค่าอุปโภคบริโภค ต่างๆ รวมถึงหนี้สินต่างๆที่ยังพักชำระไม่ได้
ตั้งแต่เดือน เม.ย. 64 ถึงตอนนี้ จะ 4 เดือนแล้วครับ
Saibua Ketkaew
Saibua Ketkaew:
ลดค่าอินเตอร์เน็ตให้ได้ไหมค่ะ เรียนออนไลน์พ่อแม่ไม่มีงานทำแต่ต้องจ่ายค่าอินเตอร์เน็ตทุกเดือน
อินช้อป พิจิตร
อินช้อป พิจิตร:
คนอัปรีย์กาลีบ้านกาลีเมืองมีอำนาจมาบริหารปท.มันถึงวิบัติบรรลัยกันทั่วหน้า.
Yedkan mundee
Yedkan mundee:
ห้าม สารพัดห้าม กูจะทำงาน ถ้าไม่ทำงานกูไม่มีแดก เงินเยียวยา เคยพูดถึงไหม วัคซีนอยู่ที่ไหน กูงง กับรัฐบาลชุดนี้
me jay
me jay:
กินอาหารกิน ทิพย์...ใช้ไฟทิพย์ ...ยารักษาโรค ทิพย์ ..การ ช่วยเหลือ ทิพย์..ตายจริง..เผาจริง ดำเนินคดีจริง ...ไม่ต่างจาก...ทิ้งไว้ให้ตาย..หรืออดตาย....
Sutap Chanbunphot
Sutap Chanbunphot:
ไปบอกพวกธนาคารให้หยุดเก็บทั้งต้นทั้งดอกก่อน เก่งชิบหายเลยกับประชาชนแต่นายทุนนี่เงียบปิดเลย
คนนคร
คนนคร:
ปชช.ช่วยทุกอย่าง แต่รัฐบาลเป็นคนที่ทำให้โรคนี้ระบาดเอง แล้วยังมีหน้าจะให้ปชช.ช่วยอะไรอีก
pra pratai
pra pratai:
รอจนคุมไม่อยู่ คนติดเชื้อเป็นหมื่น ถึงมาล๊อคดาวน์
Forzajuve
Forzajuve:
หัวหมอไง ออกมาตรการเป็นพิธี เขียนเงื่อนไขให้กำกวม เวลาพลาดจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบ ผลมันก็เหมือนเดิมนั่นหล่ะ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ซื้อเวลาไป
Vutipong Jitmontree
Vutipong Jitmontree:
ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่างวดรถ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร ท่านจะช่วยเหลือประชาชนอย่างไร เพราะดูแล้วมันทวีความรุนแรงมากกว่าเดิม
Aun suriyun
Aun suriyun:
ล็อคไปเลยครับ..ล็อคคอไอ้ตูบออกไป
CHECK 48
CHECK 48:
ประชาชนห้ามออกมันยาก ออกยกคณะรัฐง่ายกว่า..!? ประชาชนไทยจะเป็นคนต่างด้าวอยู่แล้วถ้าแบบนี้?
วิจิตรา ตรา
วิจิตรา ตรา:
ให้อยูแต่บ้านเอาอะรัยแดก
Phone Kaew
Phone Kaew:
ค่าบ้าน + ค่ารถ + ค่ากิน สาระพัดค่า ชีวิตมีค่าจริงอ่ะ
ดารินทร์ มิ่งรักษา
ดารินทร์ มิ่งรักษา:
ล็อกดาวน์กลัวโควิด
หรือกลัวม็อบหรอจ๊ะ
ไม่ดีนะจ๊ะ
คนนคร
คนนคร:
หมดเนื้อหมดตัวก็คราวนี้แหละ ตายกูตาย
lampyrid Glitz
lampyrid Glitz:
ยังไงก็ต้องออกไปทำงาน เพราะบริษัทไม่ได้ให้ WFH
วิจิตรา ตรา
วิจิตรา ตรา:
จะเอาอะรัยแดกคับ
Chatchai1 Tee
Chatchai1 Tee:
สั่งวัดซีนมาน้อย ต้องทยอยฉีด ไม่มีทางฉีดได้ตามเป้าเพราะสั่งมาน้อยจะปรับก็ไม่ทันแล้ว ขืนฉีดเยอะวัดซีนหมดจะประจานความห่วยของระดับบริหารวางแผน ชีวิตคนเอาไว้ทีหลัง รีบฉีดวัดซีนหมดไม่ได้เดี๋ยวรู้ความห่วย ตู่
วิสิทธิ อุณหวิริยะ
วิสิทธิ อุณหวิริยะ:
เพิ่งมีม๊อบมาไล่มึงเมื่อวานวันนี้มึงบอกไม่ต้องขอร้องมึงนี่บ้าอำนาจเผด็จการสุดขั่วเลยนี่หว่าชาวบ้านจะไม่มีแดกมึงไม่สนวัคซีนมาไมครบมึงไม่สน
Email Email
Email Email:
ตั้งแต่แย่งอำนาจเขามาทุกเรื่องไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย
YJ P
YJ P:
ถ้าล๊อคดาวน์รอบนี้แล้วยังมีคนติดเชื้ออยู่ นายกลาออกมั้ยล่ะ
เฮียกัปตัน น้องตะวัน
เฮียกัปตัน น้องตะวัน:
ไม่เข้าใจว่าท่านทนอยู่เพื่ออะไร เห็นคนป่วย คนตายเป็นเรื่องปกติเหรอ?
luckyboo richest
luckyboo richest:
ประชาชนเดือดร้อนจะอดตายหมดแล้วสั่งบังคับอย่างเดียวช่วยเหลืออะไรก็ไม่มีรัฐบาลห่วยแตก
มินิyaya Yaya
มินิyaya Yaya:
ลูกชายไปทำงานโรงงานป่วยไปหาหมอต่อประกันสังคมแต่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลให้กับบ้านโดยที่ไม่ได้เจอหมอคะ
ครุฑากรณ์ Suksawat.
ครุฑากรณ์ Suksawat.:
เปลี่ยน คําว่าล็อคดาวน์
ปิดประเทศ เถอะครับ
ปิดยาวไปเลย นําเงินภาครัฐมาเยี่ยวประชาชน
เถอะครับ จัดหาวัคซีนยี่ห้อต่างๆ มาครับผม
ชัญญาภัค ถิรวรรธน์
ชัญญาภัค ถิรวรรธน์:
เฮ้ย.....คนจนลำบากตลอด......
J-E-Y Saharat
J-E-Y Saharat:
ยึดยัด อยุ๋นั้นแหละ ( ไม่มีเงินเยี่ยวยาไง ถ้ามีเงินเยี่ยวยา มึงคงล็อกไปนานละ ) ออกเถอะ
รักล้นๆ คนล้นบ้าน
รักล้นๆ คนล้นบ้าน:
ออกเถอะครับรัฐบาล
คนห่างไกล Phone
คนห่างไกล Phone:
ล็อกดาวน์รัฐบาลก่อนได้มั๊ยครับ เพื่ออะไรๆมันจะได้ดีขึ้นกว่านี้
Ex Sample
Ex Sample:
ออกมาตรการอะไรมาก็ใช้คำให้มันชัดๆไปเลย ไม่ได้รึไง ค้าขายได้หรือไม่ได้ก็ชัดๆ ไม่ใช่บอกว่างดเว้น ประกอบอาชีพที่ไม่สามารถทำนอกสถานที่ตั้งได้ จะใช้ภาษาให้แม่งซับซ้อนทำไมวะ
poon pun
poon pun:
สรุปก้อคิดอะไรไม่รอบคอยเหมือนเดิม ก้อต้องด่าเเม่มันต่อไป
Nigaun Meeseentham
Nigaun Meeseentham:
ข่าวมีแต่ห้ามนู่นห้ามนี่..พอเรื่องเยียวยาเงียบกริบ
Sakchai S
Sakchai S:
ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ออกจากบ้านหรอก แน่จริงสั่งหยุดงานเขตสีแดงเข้มสิ แล้วเยียวยา ทั้งผู้ประกอบการและประชาชน เอาให้หยุดจริงๆ
rat rachaya Cnnkk
rat rachaya Cnnkk:
การจราจลกำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆ คนป่วยไมมีที่รักษา คนอดอยากทำมาหากินไม่ได้ คนมีหนี้สินคอยตามล่า ผู้คนจนตรอกไม่มีทางออก อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทุกคนไม่กลัวตายจากโควิด
Candy Model
Candy Model:
โควิดvsเงินในกระเป๋า

ไทยเฉยเต็มที่เลยให้ลุงอยู่ยาวๆ

รอดูไหวกันไหมกะคนเซียร์ลุง

เราอยู่ได้ชิลล์ๆ
Rassamee Panya
Rassamee Panya:
มีประโยชน์อะไร ก็ดีแต่ห้ามบริหารจัดการอะไรก็ไม่ได้ วัคซีนดีๆไม่มี ไมมีทางที่โรคระบาดจะหมดไปหรอก แก้แต่ปลายเหตุไร้ศักยภาพสิ้นดี
nakata nalove
nakata nalove:
ไม่ใช้คำว่า ล็อกดาวน์ ไม่ได้ไม่มีเงินเยียวยา เลย ใช้คำว่า หลีกเลี่ยง
Last Order
Last Order:
จะให้อยู่บ้านเฉยๆทั้งเดือนก็ยังได้☝️☝️ถ้ารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
วิจิตรา ตรา
วิจิตรา ตรา:
ทำมาหากินทุกคนคับ
Chalityst
Chalityst:
เซเว่นผมยังเห็นคนไปยืนออทำเรื่องยิ่งช๊อปยิ่งได้
วารุณี บัวสิงห์
วารุณี บัวสิงห์:
วัวหายแล้วล้อมคอกประชาชนจะอดตายอยู่นี้แล้วค่ะ ค่าเทรอมลูกยังไม่มีจะจ่ายนี่แล้วค่ะ
porpkw
porpkw:
เก่งแต่จะมาบังคับประชาชน แทนที่จะเอาเวลาไปดีลวัคซีนมาให้ประชาชน
ข้าราชการ ต้องรับใช้ประชาชน
ข้าราชการ ต้องรับใช้ประชาชน:
ล็อกแค่นี้ มันก็เหมือนเดิมแหละครับ ชลบุรีรถวิ่งกันขวักไขว่ จะล็อกทำไมแค่นี้
Nu'sine Sandee
Nu'sine Sandee:
พนักงาน​บริษัท​ก็ออกมาทำงานเหมือน​เดิม
เดชอุดม จันวงค์ราษ
เดชอุดม จันวงค์ราษ:
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าผ่อนต่างๆ ใครจะช่วยหรอครับ
การเวิร์คฟอร์ม เท่าที่ดูๆเป็นแค่การขอความร่วมมือ
รอ ด้วยความหวัง
รอ ด้วยความหวัง:
บอกเลยเละครับ ประชาชนไม่ทำตามหรอก รัฐบาลคิดแต่จะสั่งแต่กลับไม่คิดเยียวยาในระดับที่ประชาชนอยู่ได้ แถมภาระที่ประชาชนต้องจ่ายก็ไม่ได้ใช้อำนาจรัฐให้หยุดไว้ก่อน บริหารแบบนี้เอาเด็กประถมมาบริหารยังจะดีกว่า
SteelET 70'
SteelET 70':
อาจไม่มี “ขอความร่วมมือ” มุงคิดว่าจะมีคำว่า “ให้ความร่วมมือ” อยู่อีกหรือ
M.S.B.นู๋แหม่ม แขวงกาฬสินธุ์_เขื่อนลําปาว
M.S.B.นู๋แหม่ม แขวงกาฬสินธุ์_เขื่อนลําปาว:
ภาครัฐช่วยได้มากเลยนะคะ....ช่วยให้ประชาชนอดต่ายได้เร็วขึ้น..เรื่องเยียวยาไม่ต้องพูดถึง...
เด็ก ดี
เด็ก ดี:
ถ้าแค่ขอความร่วมมือ ก็อย่ามาไล่จับคนทำมาหากิน ถ้าจะล็อกดาวน์ ก็ให้แจกเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
Roman Prakaiphan
Roman Prakaiphan:
" ฉันเกิดในรัฐบาลที่โง่ "
Nicky C
Nicky C:
กึ่ง ม.44 ริดรอนสิทธืเสรีภาพ ภราดรภาพ ปชช , จ่อ ผู้สื่อข่าว ถ้าพูดเยอะ
Somporn Uriwong
Somporn Uriwong:
ใครที่ยังออกทำงานปกติ..มารวมตรงนี้ครับ
patipan srisutasinee
patipan srisutasinee:
โรงงานไม่เห็นสั่งปิด ที่สงขลาติดกันเยอะเริ่มมาจากโรงงานทั้งนั้น
microlab
microlab:
แล้วคำว่าเลี่ยง งด ในความหมายของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน เขาก็จำเป็นทุกคนแหล่ะ
Kaong Mebun
Kaong Mebun:
วัวหายล้อมคอก นั้นคือคำสุภาษิต
แต่นี้คือความเป็นความตายของคน
ท่านมีจิตสำนึกบ้างมั้ยในสิ่งที่ท่านไปลงไป
นรกรออยู่ครับท่านรีบๆลงมา
Nongnaphat Khunmee
Nongnaphat Khunmee:
มีอะไรมารองรับเราไหมอะ
โบยบิน แบนด์
โบยบิน แบนด์:
แก้ปัญหาที่ปลายเหตุอีกตามเคย ไม่ทันแล้ว ไม่ล็อคตั้งแต่แรกๆ วัคซีนดีๆก็ล่าช้า
ธนธรณ์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์
ธนธรณ์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์:
สั่งเก่งยังกับสั่งอาหารเลยนะ แต่ไม่เยียวยาทั่วถึงทุกคน
นนตกาน สรสิทธิ์
นนตกาน สรสิทธิ์:
มีคนโง่ คนเห็นแก่ตัว อยู่ในองค์กรก็ว่าแย่แล้ว แต่มีคนโง่ที่เห็นแก่ตัว มีอำนาจ ความหายนะจะขนาดไหน ยิ่งทำร้ายประชาชนก็เหมือนทำร้ายตัวเอง
preeyaluck k
preeyaluck k:
มึงจะพูดยังมึงก็ใช้คำว่าห้ามอยู่ดีอย่าทำเหมือนกับว่ากลัวเขาเกลียดเลยรัฐเฮงซวย
ใคร ก็ได้
ใคร ก็ได้:
มันก็เหมือนเดิมคือไม่ห้ามและต่อให้คนออกมาโดยไม่มีความจำเป็นก็เอาผิดเขาไม่ได้อยู่ดี
เพ็ญวิภา ลาเหลา
เพ็ญวิภา ลาเหลา:
สรุปจะให้หยุดกิจการอะไรมั่งเนี่ยฟังแล้วคลุมเครือไม่ชัดเจน
ต่าย ต่าย
ต่าย ต่าย:
ล็อคดาวน์แต่ไม่มีวัคซีนมาฉีดมันก็เหมือนเดิมมันก็วนอยู่อย่างนี้
ชัญญา ฉายชัยภูมิ
ชัญญา ฉายชัยภูมิ:
มืงกลัวม๊อบไอ้ผู้นำกระจอกแต่เวลามึงน้อยเต็มที่แล้วตอนนี้มึงอ้าปากจะงาบๆๆแล้ว
คณิต บุรัน
คณิต บุรัน:
ล็อกดาวไปก็ไม่มีความหมาย ถ้าไม่มีวัคซีนดีดีมาให้กับประชาชน
W. Songsak
W. Songsak:
วิกฤตการณ์ครั้งนี้คนหาเช้ากินค่ำ เรียกได้ว่าไม่ตายก็น่าจะพิการ
อา อา
อา อา:
กอย่าไห้โรคแพร่โดยรั,ฐมตืนอืกนะ๊จ๊ะ
จ้า
จ้า:
เงินเยียวยาไม่มีจ่ายไง ไม่เยียวยาแล้วใครจะมาสนใจฟังทำตามแล้วอดตาย
Abczx Tfdgj
Abczx Tfdgj:
ทำไมมาตรการคล้ายๆ ตอนที่ยังไม่มีวัคซีนเลย หลายๆประเทศเค้าไปถึงไหนแล้ว
โอฬาร รักษพรรณ์
โอฬาร รักษพรรณ์:
เงินเยียวยาก็ยังไม่มา ดีแต่สั่งจังเลยนะมึง
John Ekk
John Ekk:
เดี๋ยวเดลต้าระบาดแดงทั้งประเทศ..คอยดู
kite นามเสือเวส
kite นามเสือเวส:
ประกาศออกมาให้มันชัดเจนเลย/ไม่ใช่ต้องมาเล่นคำให้ ปชช.ตีความเอา
honey rose
honey rose:
รถเมล์ไม่มีเว้นระยะห่างเลย โดยเฉพาะรถร่วม นั่งชิดติดกัน แถมยืนหายใจรดต้นคอกันเลย
B13
B13:
ส่วนใหญ่ที่คนออกจากบ้านเขาก็ไปทำงานกันอยู่แล้ว ไม่ได้ต่างอะไรควบคุมอะไรตรงไหน ไม่มีประโยชน์
Bncx Lpo
Bncx Lpo:
มันเอาไม่อยู่แล้วเจ้านาย..คนจนตายอย่างเดียว
อาริยา อรัญดร
อาริยา อรัญดร:
ลํอคก็เมือนไม่ล๊อค คิดดูซิคนทาง3จังหวัดใต้2ทุ่มปกติก็ไม่คนแล้ว มีแต่พวดขายแป้งทุ้งนุ่นดลางคืน ด่านเอาตำรวจยุ่หรอคะ
PK
PK:
ไม่มีใครอยากออกจากบ้านหรอก แต่ทุกคนต้องทำงาน.
honey rose
honey rose:
บริษัทก็ให้ไปทำงานอยู่ดี ถ้าไม่บังคับกันให้หยุด คงไม่ให้ทำงานที่บ้าน
Mark Sunz
Mark Sunz:
ม. 33 กูไม่เคยได้เงินเยียวยา คนทำงานจริงๆกลับไม่ได้ นักศึกษา ได้เฉยตอนนั้น ที่ให้ 15,000 บาท คือ คนที่ทำงานจริงๆแต่มี ม.33 ไม่ได้อะไรเลย ตอนนั้น
Narisara Schöllhammer
Narisara Schöllhammer:
รัฐบาลชุดนี้มีแต่คน. โ. ง
TARstarr
TARstarr:
ควรงดการจ่ายค่าน้ำ ไฟ ค่าหอ ค่าเน็ต ให้หมด
พลจัตวาเอก ประย้วย หัวคุด นะจ๊ะ พ่อมึงดิ
พลจัตวาเอก ประย้วย หัวคุด นะจ๊ะ พ่อมึงดิ:
ยิ่งล๊อกดาวคนจะได้ตายที่บ้านเยอะๆใช่ป่ะมึงเอาวัคซีนดีๆมามันจบเลยแค่นี้สมองกวงๆอย่างมึงคิดไม่ได้เลยเหรอ
Chiangrai Tiger
Chiangrai Tiger:
รัฐขออย่างเดียวแต่พวกมึงเคยช่วยเหลือเคยให้อะไรกับปชช.บ้างมัย
Pa Pa
Pa Pa:
แค่ม40หลอกไปสมัครกันแต่ไม่รู้จะได้เงินเมื่อไร นายก
Tanaporn Ritmontree
Tanaporn Ritmontree:
แล้วเขาจะทำมาหากินอยังไงร้านค้าเขาก้อต้องจ่ายค่าเช่า
G wonbin
G wonbin:
บริหารผิดพลาด(หรือบริหารไม่เป็น) แล้วผลกรรมก็มาตกกับประชาชน
Buddhi Dev
Buddhi Dev:
ทำไมไม่ล๊อกแบบนี้เมื่อเดือนก่อน ตอนนี้กระจายติดไปทั่วประเทศแล้วครับ
สมพาน ไกรศร
สมพาน ไกรศร:
อังกฤษติดวันละ4หมื่นกว่า แต่เปิดประเทศ เพราะอัตราการตายต่ำ รัฐบาลมั่นใจมาก ผลจากการฉีดวัคชีนที่มีคุณภาพ
เดชอุดม จันวงค์ราษ
เดชอุดม จันวงค์ราษ:
เหมือนเดิมไร บริษัทเอกชน ยังไล่ให้เข้าออฟฟิศเหมือนเดิม
January I will
January I will:
ห้ามไม่ได้หรอกเพราะคนต้องทำมากินถ้าไม่ทำก็ไม่มีจะแดกสิถ้าไม่ทำก็อดตายมึงใช้อะไรคิดวะ
ผมขอลูกอมpls
ผมขอลูกอมpls:
ห้ามแล้วมึงจะชดเฉยประชาชนยังไง
Bphone Bphone
Bphone Bphone:
ล็อค=ไม่มีแดกครับ อย่าทำตามครับมันคือคนปล่อยเชื้อเอง เยียวยาไม่มี หาแดกเอง =ตาย
Fhb Sy
Fhb Sy:
สงสัยทางถาคอีสานไม่มีคนติดเชื้อหรือค่ะ
ยอเเสง เเสงสัตยา
ยอเเสง เเสงสัตยา:
ขี้เกียจฟังรัฐบาลแล้วมีแนวทางทุกเรื่องมีมาตราการทุกอย่างแต่​ พังยับ
Adisa B.
Adisa B.:
ไม่มีใครอยากจะร่วมมือร่วมใจแล้วค่ะ ขอมาตรการระหว่างที่คุณล็อกหน่อยค่ะ ว่าะทำไงบ้าง
preeyaluck k
preeyaluck k:
จะหยุดได้คือวัคซีนที่มีคุณภาพเท่านั้นไม่ต้องมาล๊อกดาวให้คนด่า
thankgod
thankgod:
แค่ประกาศให้มันรู้เรื่องชัดเจน ยังทำไม่ได้เลย เฮ้ออออ
Big Chuaskul
Big Chuaskul:
พวกคนที่ทำงานกลางคืน...จบเลย🙄
จะเอาเงินที่ไหนมาจัดการกับภาระต่างๆ
ยังไม่นับปัญหาที่จะตามมาอีกมากมาย...วุ่นวายแน่😷
fin world
fin world:
แค่นี้ร้านกุก้เงียบแล้วจ้าไม่ต้องแดกอะไรกันแล้ว