รีวิว + พูดคุยหลังดู Kingdom Ashin of the North อาชินแห่งเผ่าเหนือ 2021 | Podcast

ฝากติดตามช่องของเราด้วยน่ะ
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCBnSvg6Pq5qYbtQ-IVVqzAA
Facebook : https://www.facebook.com/KarnaRatiya/