รวม “ทรู-ดีเทค” ยังไม่คืบ กสทช. แจงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

รวม “ทรู-ดีเทค” ยังไม่คืบ กสทช. แจงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 3 ส.ค.2565 ได้มีวาระพิจารณารายงานการขอรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค โดยหลังรับฟังข้อมูลจากสำนักงาน กสทช.แล้ว ทางบอร์ด กสทช.ทั้ง 5 คน มีความเห็นร่วมกันว่า ข้อมูลที่นำเสนอมายังไม่ครบถ้วนและรอบด้านเพียงพอ จึงมีมติให้ทางสำนักงาน กสทช. ไปทำการวิเคราะห์ที่มีหลักฐานทางวิชาการและข้อมูลเชิงประจักษ์รองรับเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปนี้คือ

1.วิเคราะห์โครงสร้างการรวมธุรกิจของทรูและดีแทค โดยให้รวมถึงผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมทั้งหมดที่ทรู ดีแทค และ New Co (ชื่อบริษัทใหม่หากมีการควบรวมแล้ว) มีอำนาจควบคุม 2.วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 3.วิเคราะห์ผลดีอันเกิดจากการประหยัดเนื่องจากขนาด อย่างเป็นรูปธรรมและแนวทางในการส่งต่อผลดีดังกล่าวไปยังผู้บริโภคอย่างประเมินได้ชัดเจน 4.วิเคราะห์การถือครองคลื่นว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบและมีผลต่อการแข่งขันในตลาดหรือไม่ 5. วิเคราะห์แนวทางในการลดอัตราค่าบริการ การรักษาคุณภาพการบริการ 6.วิเคราะห์มาตรการการส่งเสริม MVNO (บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน) และเสนอแนวทางในการปรับปรุงกฎเกณฑ์ เพื่อให้ MVNO สามารถเกิด คงอยู่ และแข่งขันได้เพื่อเพิ่มการแข่งขันและทางเลือกให้ผู้บริโภค.

คุณกำลังดู: รวม “ทรู-ดีเทค” ยังไม่คืบ กสทช. แจงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/business/economics/2463761

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด