รัฐลุยสัปดาห์หน้ามาตรการ ‘ช่วย’ ค่าครองชีพ

รัฐลุยสัปดาห์หน้ามาตรการ ‘ช่วย’ ค่าครองชีพ

สภาพัฒน์เตรียมหารือ รองนายกฯ สุพัฒนพงษ์ กระทรวงการคลัง และหน่วยงานเศรษฐกิจสัปดาห์หน้าออกมาตรการดูแลราคาพลังงาน ค่าครองชีพ ก่อน 10 มาตรการช่วยเหลือจะหมดอายุ ก.ค.นี้ พร้อมเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค หนุนฟื้นเศรษฐกิจไทยระยะยาว คาดเกิดการลงทุนกว่า 3 แสนล้าน จีดีพีเติบโต 5.8% ต่อปี

เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ดนุชา พิชยนันท์ ระบุ หลัง 10 มาตรการ เร่งด่วนที่รัฐบาลออกมาช่วยประชาชนในภาวะ น้ำมัน-สินค้าแพง จากผลกระทบสงครามยูเครน-รัสเซียใกล้จะสิ้นสุดลงในเดือนก.ค.นี้ ได้เตรียมการหารือถึงมาตรการต่างๆ ที่จะดูแลประชาชน กับรองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหน่วยงานเศรษฐกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสภาพัฒน์ ต้องหารือในรายละเอียด ประเมินตามสถานการณ์ว่าจะมีมาตรการใดออกมา สำหรับส่วนของเงินที่จะใช้ในมาตรการต้องดูว่าจะใช้มาตรการใด เงินที่มีอยู่มีส่วนของงบกลาง และส่วนของเงินกู้ 5 แสนล้าน ต้องพิจารณาว่าจะใช้เงินส่วนไหน

ส่วนมาตรการคนละครึ่งเป็นมาตรการเฉพาะในช่วงเวลาหนึ่งต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ข้อเรียกร้องต่างๆ ก็จะรับไว้พิจารณาเพื่อดูว่าจะดำเนินการ ปรับมาตรการอย่างไร และจะต่อมาตรการหรือไม่ ต้องคุยกันในรายละเอียด คาดว่าจะมีการหารือกันในสัปดาห์หน้า

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ส่วนต่อขยายหลังจากนี้คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ จะพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้อีกครั้ง เบื้องต้นจะขยายสิทธิในโครงการนี้ 1 – 1.5 ล้านสิทธิโดยขั้นตอนต้องเข้าสู่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ เพื่อปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการก่อนที่จะนำเสนอให้ ครม.อนุมัติอีกครั้ง

สศช.ชูระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค ดันจีดีพีโต 5.8%

นอกจากนี้ สภาพัฒน์ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ภายใต้โครงการ ศึกษาจัดทำแผนแม่บทและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ศึกษาศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ การวางยุทธศาสตร์การพัฒนา และการออกแบบฉากทัศน์เศรษฐกิจเชิงพื้นที่ของจังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจ ตามจุดเด่นของแต่ละภาค ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การผลิต การจ้างงาน การบริโภคสินค้าและบริการ ในศูนย์กลางของระเบียงเศรษฐกิจที่เป็นจังหวัดหลัก เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และช่วงปี พ.ศ.2565 – 2575 โดยกำหนดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ไว้ 4 ภาค 16 จังหวัด ได้แก่ ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง-ตะวันตก และภาคใต้

สำหรับโครงการทั้งหมดจะดำเนินการในช่วงปี 2565 - 2575 ของแต่ละภาค คาดการณ์ว่าจะช่วยให้เกิดการลงทุนในพื้นที่รวมประมาณ 300,000 ล้านบาท โดยหากดำเนินการสำเร็จคาดว่าจะส่งผลให้ GDP ของประเทศเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 5.8% ต่อปี ตอบสนองนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มุ่งสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ และกระจายความเจริญสู่พื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทย สำหรับการฟื้นตัวหลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 คลี่คลายลงในอนาคต

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์ ศิลาวงษ์

คุณกำลังดู: รัฐลุยสัปดาห์หน้ามาตรการ ‘ช่วย’ ค่าครองชีพ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1006339

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด