รัฐบาลต่ออายุ บจธ. ลุยงานด้านที่ดินทำกินเกษตรกรอีก 3 ปี

พล.อ.ประวิตรกำชับ บจธ.ช่วยเหลือประชาชนด้านการเข้าถึงที่ดินทำกินตามขอบเขตต่อเนื่อง ขณะที่ ครม.เห็นชอบในหลักการขยายเวลาการทำงานของ บจธ.อีก 3 ปี

รัฐบาลต่ออายุ บจธ. ลุยงานด้านที่ดินทำกินเกษตรกรอีก 3 ปี

พล.อ.ประวิตรกำชับ บจธ.ช่วยเหลือประชาชนด้านการเข้าถึงที่ดินทำกินตามขอบเขตต่อเนื่อง ขณะที่ ครม.เห็นชอบในหลักการขยายเวลาการทำงานของ ด้านที่ดินบจธ.อีก 3 ปี

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล บจธ. ห่วงความเป็นอยู่ของเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น รวมถึงกรณีมีแนวโน้มจะสูญเสียสิทธิที่ดินทำกินในอนาคตต่อเนื่องจึงสั่ง บจธ. ติดตามผลการดำเนินงานทุกพื้นที่
พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในโครงการพึ่งพาตนเองได้มั่นคง นอกจากนั้น ให้หาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการขอรับความช่วยเหลือ โดยที่ผ่านมา ได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีที่ดินทำกินไปแล้ว 482 ครัวเรือน พื้นที่ประมาณ 1,234 ไร่ ส่วนโครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรและผู้ยากจนจากการจำนอง ขายฝากและถูกบังคับคดีให้มีที่ดินของตนเองกลับคืนนั้น ดำเนินการไปแล้ว 415 ราย รวมพื้นที่ประมาณ 2,917 ไร่

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการ บจธ. กล่าวว่า บจธ.สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนไปแล้ว 11 กลุ่ม และ 1 สหกรณ์การเกษตรใน 5 ภูมิภาค สำหรับความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ฉบับที่... พ.ศ. ... นั้น เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างฉบับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วและให้ดำเนินการต่อ ซึ่งสาระสำคัญ คือ แก้ไขบทบัญญัติการยุบเลิก บจธ. โดยให้ขยายระยะเวลาดำเนินการออกไปอีก 3 ปี เพื่อให้งานต่อเนื่อง ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนใช้ประโยชน์ที่ดินทั่วถึง รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน.

คุณกำลังดู: รัฐบาลต่ออายุ บจธ. ลุยงานด้านที่ดินทำกินเกษตรกรอีก 3 ปี

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2403477

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด