ร.ร.พระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยฯ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม
229 ซอยลาชาล 46 สุขุมวิท 105 บางนา กรุงเทพมหานคร 10260