รพ.หัวเฉียวเปิดรับสมัครการอบรม ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

รพ.หัวเฉียวเปิดรับสมัครการอบรม ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

โรงพยาบาลหัวเฉียว ในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดรับสมัครอบรม “หลักสูตรปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (Emergency Medical Technician : EMT)” เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุให้มีโอกาสรอดชีวิต ไม่เกิดความพิการหรือภาวะแทรกซ้อนจากการช่วยเหลือที่ไม่ถูกหลักการ

ผู้สนใจรับการอบรมต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และมีคุณสมบัติตามที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินกำหนด สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.66 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกฝึกอบรมและพัฒนา ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลหัวเฉียว (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร.0-2223-1351 ต่อ 5415 หรือ http://bit.ly/3RopIOb

คุณกำลังดู: รพ.หัวเฉียวเปิดรับสมัครการอบรม ผู้ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2622195

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด