โรงรับจำนำ กทม. จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน ตอนรับเปิดเทอมปี 2565

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองต้อนรับเปิดเทอมปี 2565 อัตราดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน เช็กเลยต้องมีเอกสารหลักฐานอะไรบ้างในการข้อยื่นรับส่วนลดดอกเบี้ย

โรงรับจำนำ กทม. จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน ตอนรับเปิดเทอมปี 2565

โรงรับจำนำ กทม. ลดดอกเบี้ยช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ปกครองต้อนปรับเปิดเทอมปี 65 อัตราดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน หมดเขต 30 มิ.ย. 65

โรงรับจำนำ กทม. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จัดโครงการลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำช่วงเปิดเทอม ประจำปี 2565 เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อุปกรณ์การเรียน รวมถึงค่าเทอมนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยประกาศลดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 65 ที่โรงรับจำนำ กทม. ทุกสาขา คิดอัตราดอกเบี้ยดังนี้

  • จำนำไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.25%
  • จำนำ 5,001-100,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.50% ต่อเดือน

โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อขอใช้สิทธิลดดอกเบี้ย คือ สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษา สำเนาเอกสารเพื่อแสดงสถานะเป็นผู้ปกครอง

savetn

save

คุณกำลังดู: โรงรับจำนำ กทม. จัดโปรโมชั่น ลดดอกเบี้ย 0.25-0.50% ต่อเดือน ตอนรับเปิดเทอมปี 2565

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/866207/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด