“โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ศูนย์พิษแห่งชาติ

“โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ศูนย์พิษแห่งชาติ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รพ.นพรัตนราชธานี สังกัดกรมการแพทย์ ได้จัดตั้ง “ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิก” ตามแนวทางแผนความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545) ซึ่งกำหนดให้ รพ.นพรัตนราชธานีเป็นศูนย์พิษแห่งชาติ เพื่อให้บริการตรวจวินิจฉัยการเป็นพิษในร่างกายผู้ป่วยและรักษาต่อได้ถูกต้อง การทำงานของศูนย์แตกต่างจากศูนย์พิษอื่นๆ โดยเน้นกลุ่มพิษสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม พิษสารเคมีตกค้างในสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับวันจะมีความสำคัญมากขึ้น และยังช่วยในงานวิจัย เพื่อค้นหาโรคใหม่ๆจากสารเคมีด้วย

ด้าน นพ.เกรียงไกร นามไธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาคลินิกดำเนินงานอย่างมีมาตรฐานโดยกลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โดยมีแผนจะพัฒนาให้สามารถตรวจหาสารเคมีที่จำเป็นได้ทั้งหมด เบื้องตนมีการพัฒนาให้บริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใน 2 กลุ่มหลักๆได้แก่ 1.กลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) และ 2.กลุ่มสารสำคัญจากน้ำมันกัญชา ส่วนการตรวจเลือดให้กับผู้ป่วยที่ได้รับยาน้ำมันกัญชา เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ตรวจปริมาณกัญชาว่าเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหรือไม่ อยู่ในขั้นตอนกำลังพัฒนา คาดปี 2566 จะสามารถให้บริการได้.

คุณกำลังดู: “โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี” ศูนย์พิษแห่งชาติ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2593871

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด