รมว.แรงงาน ขอบคุณ คณะกรรมการอุทธรณ์ สปส.ดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชน

รมว.สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผย บอร์ดอุทธรณ์ สปส.พิจารณาดูแลสิทธิประโยชน์ สร้างความยุติธรรมผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ขอบคุณ คณะกรรมการอุทธรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชน

รมว.แรงงาน ขอบคุณ คณะกรรมการอุทธรณ์ สปส.ดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชน

รมว.สุชาติชมกลิ่น รมว.แรงงาน เผย บอร์ดอุทธรณ์ สปส.พิจารณาดูแลสิทธิประโยชน์ สร้างความยุติธรรมผู้ประกันตน กระทรวงแรงงาน ขอบคุณ คณะกรรมการอุทธรณ์ ที่ได้ช่วยเหลือดูแลประชาชน

วันที่ 20 ม.ค. 66 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้การต้อนรับ นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม และคณะ ในโอกาสเข้าพบ รมว.แรงงาน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ในปี 2564-2565 ณ ห้องจัตุมงคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

นายสุชาติ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมมีภารกิจในการคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนและลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคงนั้น แต่การดำเนินการดังกล่าวพบว่าในแต่ละปีมีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจากนายจ้าง ผู้ประกันตนเข้ามาหลายกรณี สำนักงานประกันสังคมจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อให้บอร์ดนี้มีหน้าที่ในการพิจารณาอุทธรณ์ของนายจ้าง ผู้ประกันตน หรือบุคคลอื่นใด ที่ยังไม่พอใจในคำสั่งของเลขาธิการ หรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามอำนาจหน้าที่การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบคณะกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนนายจ้าง ลูกจ้าง ในลักษณะไตรภาคี

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน ขอขอบคุณคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ได้ดำเนินงานร่วมกันในการช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผมขอชื่นชมคณะกรรมการอุทธรณ์ชุดนี้ที่ได้ดำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์ภายใต้หลักการ Balance ความรู้สึกประชาชน เพื่อสร้างความยุติธรรม ภายใต้หลักมนุษยธรรม และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสังคม ทั้งในส่วนของนายจ้าง ลูกจ้าง และพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่จะมุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติให้แข็งแรง ประเทศชาติแข็งแรง และประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต

ด้าน นายอาทิตย์ อิสโม ประธานคณะกรรมการอุทธรณ์ สำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ในวันนี้บอร์ดคณะกรรมการอุทธรณ์ได้เข้าพบท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เพื่อรายการผลการดำเนินงานของคณะกรรมการอุทธรณ์ในปี 2564-2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งรับมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางการในการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของนายจ้างและผู้ประกันตนเพื่อดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ให้ได้รับความเป็นธรรม และสร้างความมั่นคงภายใต้กรอบกฎหมายต่อไป.

คุณกำลังดู: รมว.แรงงาน ขอบคุณ คณะกรรมการอุทธรณ์ สปส.ดูแลสิทธิประโยชน์ประชาชน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2607803

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด