เรียนสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]

0:18 งานของนักสาธารสุขต่างจากงานสายสุขภาพอื่น ๆ อย่างไร?
0:40 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล มีหลักสูตรอะไรบ้าง?
1:58 กว่าจะมาเป็นการอบรมทางสุขภาพ พี่ ๆ สาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพต้องทำอะไรบ้าง?
3:11 เรียนสาขาวิชาเอกสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ จบไปทำอะไรได้บ้าง?
3:41 สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชนเรียนอะไรบ้าง?
4:47 เรียนสาขาวิชาเอกอนามัยชุมชนจบไปทำอะไรได้บ้าง?

5:05 สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารเรียนอะไรบ้าง?
5:34 อาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยทำอย่างไร?
6:17 เรียนสาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกำหนดอาหารจบไปทำอะไรได้บ้าง?
7:00 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพเรียนอะไรบ้าง?
8:19 เรียนสาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อสุขภาพจบไปทำอะไรได้บ้าง?
8:48 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมเรียนอะไรบ้าง?
10:26 สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมจบไปทำอะไรได้บ้าง?
11:09 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไรบ้าง?
12:49 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จบไปทำอะไรได้บ้าง?
13:23มาดูการฝึกภาคสนามของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล กัน!

สาธารณสุขศาสตร์ เป็นสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่แตกต่างจากแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด ที่เน้นการตรวจรักษา เมื่อเกิดโรคต่าง ๆ แต่สาธารณสุข เน้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ และการสร้างเสริมสุขภาพ สาธารณสุขจึงเปรียบเสมือนด่านแรกของการมีสุขภาพดี และที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการเปิดสอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ หลากหลายสาขาวิชา แต่จะมีสาขาวิชาอะไรบ้าง แต่ละสาขาวิชาเรียนเหมือนและแตกต่างกัน หรือมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร พี่เจมส์ อภิรักษ์ บำยุทธ จะพาไปทำความรู้จักคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้มากขึ้น ในรายการ “เรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เป็นยังไง”

#WeMahidol #Mahidol #เรียนมหิดลเป็นยังไง #สาธารณสุขศาสตร์

YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

3 ความคิดเห็น:

ชลิดา ศรีใหม่
ชลิดา ศรีใหม่:
น่าสนใจจัง
😓dek64กำลังสับสน
suganda Master123
suganda Master123:
คิดถึงสมัยเรียน He.d &Beh.ver ตอนนี้คณะเปลี่ยนไปมากเลย
ครีม เภสัชกร pc
ครีม เภสัชกร pc:
กำลังเรียนอยู่อิอิ