เรื่องราววันอีสเตอร์ #2

ลำดับเหตุการณ์ เรื่องราววันอีสเตอร์ เริ่มตั้งแต่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ล้างเท้าสาวก อาหารมื้อสุดท้าย จนถึงการฟื้นพระชนม์ของพระเยซู