ร้านอาหารชิมช้อปใช้ โวยรัฐวอนจ่ายเงินวันต่อวัน หลังลูกค้าใช้สิทธิ์เยอะ จนไม่มีเงินหมุนซื้อของ

ร้านอาหารชิมช้อปใช้ โวยรัฐวอนจ่ายเงินวันต่อวัน หลังลูกค้าใช้สิทธิ์เยอะ จนไม่มีเงินหมุนซื้อของ