เร่งสอบข้อเท็จจริงหนุ่มทีวีเสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน พร้อมช่วยตามสิทธิประโยชน์

เร่งสอบข้อเท็จจริงหนุ่มทีวีเสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน พร้อมช่วยตามสิทธิประโยชน์

“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่งเร่งช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ กรณีหนุ่มทีวีเสียชีวิตคาโต๊ะทำงานพร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

วันที่ 7 ก.พ. 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีได้รับรายงานข่าวหนุ่มใหญ่ฝ่ายจัดทำผังรายการทีวีเสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน ว่า ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีการมอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่งช่วยเหลือสิทธิประโยชน์ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวโดยด่วน
ในส่วนของสำนักงานประกันสังคม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวแล้วพบว่า ผู้เสียชีวิตชื่อ นายศราวุฒิ ศรีสวัสดิ์ อายุ 44 ปี เป็นพนักงานบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันบนโต๊ะทำงาน ซึ่งบริษัทอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 โดยมีสิทธิประโยชน์ดังนี้

  • กรณีเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานเงินค่าทำศพ จ่ายให้แก่ผู้จัดการศพ 50,000 บาท, เงินทดแทนกรณีเสียชีวิตจ่ายให้ทายาทผู้มีสิทธิ ในอัตราร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน มีกำหนด 10 ปี และเงินบำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันสังคม
  • กรณีเสียชีวิตไม่เนื่องจากการทำงานจะได้รับสิทธิเป็นเงินค่าทำศพ 50,000 บาท, เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิต และเงินบำเหน็จชราภาพ


ทั้งนี้ จะเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานทายาทผู้เสียชีวิตเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมต่อไป

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ทางด้านกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขณะนี้พนักงานตรวจแรงงานอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานว่านายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เช่น นายจ้างได้จัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้กับลูกจ้างหรือไม่ ถ้าให้ทำงานโดยไม่ได้กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ถือว่านายจ้างมีความผิด ในกรณีที่นายจ้างให้ทำงานล่วงเวลาต้องดูว่าได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือไม่ แต่หากนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง มีเพียงกรณีเดียวคือลักษณะของงานที่ต้องทำติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน จึงจะสามารถสั่งให้ลูกจ้างทำได้

นายสุชาติ เปิดเผยต่อไปว่า การที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลา และทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วยว่า สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง หากพบว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พร้อมเข้าดูแลสิทธิประโยชน์อันมีเป้าหมายการให้บริการและสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิตแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นสำคัญ.

คุณกำลังดู: เร่งสอบข้อเท็จจริงหนุ่มทีวีเสียชีวิตคาโต๊ะทำงาน พร้อมช่วยตามสิทธิประโยชน์

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2623036

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด