เร่งแก้ฝุ่น PM 2.5 “ลุงตู่” ขอทุกคนร่วมมือ งดเผา-แนะใช้ขนส่งสาธารณะ

เร่งแก้ฝุ่น PM 2.5 “ลุงตู่” ขอทุกคนร่วมมือ งดเผา-แนะใช้ขนส่งสาธารณะ

“ประยุทธ์” ขอประชาชนร่วมแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 กำชับตรวจจับรถควันดำทุกชนิด งดเผาเพื่อเตรียมเพาะปลูก-หาของป่า ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ขอลดใช้รถยนต์ส่วนตัว แนะใช้ขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบรายงานปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทยขณะนี้ ซึ่งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ ทั้งจากการเผาวัชพืชเพื่อเตรียมเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ การก่อสร้าง การขนส่งคมนาคมและการจราจร และปัญหา PM 2.5 มักจะเกิดในช่วงที่อากาศปิด

ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ กำชับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน บูรณาการเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนทุกคนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เพราะฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นมีผลต่อสุขภาพของคนทั้งประเทศ

ภาพฝุ่นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566
ภาพฝุ่นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำหลักการในการป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ใน 3 พื้นที่ คือ

1. พื้นที่เมือง ที่มีแหล่งกำเนิดฝุ่นมาจากการจราจรและโรงงานอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือให้บำรุงรักษาเครื่องยนต์ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดตรวจวัดควันดำ และขยายพื้นที่ตรวจวัดควันดำเพื่อควบคุมตั้งแต่ต้นทาง ตรวจกำกับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มในการปล่อยมลพิษสูง ทั้งโรงงานที่ใช้หม้อน้ำ โรงงานที่ใช้ถ่านหิน โรงงานหลอมเหล็ก ฯลฯ ควบคุมสถานประกอบการ เช่น กิจการผสมซีเมนต์ กิจการหลอมโลหะ อู่พ่นสีรถยนต์ กิจกรรมผลิตธูป ฯลฯ

2. พื้นที่เกษตร ที่มีแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองมาจากการเผาเศษวัสดุการเกษตร ขอให้เกษตรกรหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

3. พื้นที่ป่า แหล่งกำเนิดฝุ่นละอองที่สำคัญมาจากไฟป่า ทุกภาคส่วนต้องส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า รณรงค์ป้องกันไฟป่า และบริหารจัดการเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บลดเผา

ภาพฝุ่นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566
ภาพฝุ่นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2566
ภาพฝุ่นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566
ภาพฝุ่นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2566

“นายกรัฐมนตรีย้ำขอความร่วมมือประชาชนได้ลดพฤติกรรมตนเองที่จะเป็นแหล่งกำเนิดฝุ่น PM 2.5 ให้งดการเผาเพื่อเตรียมเพาะปลูก หรือเผาป่าเพื่อการเข้าไปหาอาหาร ขอให้หยุดโดยเด็ดขาด รวมทั้งขอความร่วมมือให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยใช้รถขนส่งมวลชนสาธารณะให้มากขึ้น พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ตรวจจับรถควันดำทุกชนิดอย่างเข้มงวด ไม่ต่อใบอนุญาตรถที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมาย เพราะฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นมีผลต่อสุขภาพของคนทั้งประเทศ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะกำกับติดตามผลการดำเนินการ และให้มีการประเมินสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง”

คุณกำลังดู: เร่งแก้ฝุ่น PM 2.5 “ลุงตู่” ขอทุกคนร่วมมือ งดเผา-แนะใช้ขนส่งสาธารณะ

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2621483

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด