รู้จัก "เกรียงไกร เธียรนุกุล" ประธาน ส.อ.ท. คนที่ 16

ส.อ.ท. โหวตเลือก "นายเกรียงไกร เธียรนุกุล" นั่งตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคนที่ 16 วาระปี 2565-2567

รู้จัก "เกรียงไกร เธียรนุกุล" ประธาน ส.อ.ท. คนที่ 16

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 22 เม.ย. 2565 คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จะมีการโหวตเลือกประธานสภาอุตสาหกรรมฯ คนใหม่ หลังจากนั้นจะมีการแถลงนโยบายการบริหารงาน ยุทธศาสตร์และทิศทางการดำเนินงานของ ส.อ.ท. โดยประธานส.อ.ท.และกรรมการบริหารชุดใหม่ วาระปี 2565-2567

สำหรับผู้ที่มารับตำแหน่งประธาน ส.อ.ท. คนใหม่ คือ นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานในสภาฯ มาแล้วหลายปี ผ่านประธานหลายสมัย ขณะดำรงตำแหน่งรองประธาน มีความเชี่ยวชาญในด้านงานอุตสาหกรรม การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงเศรษฐกิจมหภาค ล่าสุดดูแลสายงานงานส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ดูแลกลุ่มอุตสาหกรรมครอบคลุม 45 กลุ่ม และ 11 คลัสเตอร์

ประวัติประธาน ส.อ.ท. คนที่ 16
นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ปัจจุบันอายุ 62 ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 2 ผ่านการอบรมหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.52) รวมทั้งหลักสูตรการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้แก่ Director Certification Programme (DCP) และ Audit Committee Programme (ACP)

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร บริษัท นิวไวเต็ก จำกัด โดยมีประสบการณ์ในด้านการบริหารธุรกิจหลายแห่ง ประกอบด้วยนั่งตำแหน่งกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ได้แก่ บริษัท พีทีที โกบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัท แสรสิริ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งกรรมการบริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ได้แก่ บริษัท เพรสทิจ ไดเรคท์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท เพรสทิจ แอนด์ พรีเมี่ยม จำกัด, มิลค์พลัส, บริษัท มีเดีย เซคเกอร์ จำกัด และ บริษัท บางกอก บายน์ดิ้ง จำกัด

นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ ได้แก่ ประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย, รองประธาน ส.อ.ท., ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส.อ.ท., กรรมการบริหาร ส.อ.ท., กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์, กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.), กรรมการการไฟฟ้านครหลวง, กรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, ประธานมูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ และ นายกสมาคมการพิมพ์ไทย

ลั่นพาสมาชิกเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล
โดย นายเกรียงไกร เคยให้สัมภาษณ์ถึงทิศทางการทำงานของ ส.อ.ท. กับ "กรุงเทพธุรกิจ" ว่า จะเป็นการทำงานสานต่อในเรื่องที่กำลังทำอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญอันดับแรกในการช่วยให้สมาชิกทั้งหมด 45 กลุ่มอุตสาหกรรม สามารถเปลี่ยนผ่านสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เกิดการยกระดับการผลิตด้วยระบบดิจิทัลและออโตเมชั่น เพิ่มปริมาณและคุณภาพในการผลิต รวมทั้งการฝึกทักษะบุคคลากรด้วยการ Upskill และ Reskill ให้สามารถสร้างคุณภาพของสินค้าและบริการที่สูงขึ้น

พร้อมทั้งสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและหาสินค้าใหม่ที่ไทยได้เปรียบและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจบีซีจี ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว

“ผมต้องการจะสานต่องานที่ทำอยู่เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งความยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมของประเทศไทยต่อไป”

คุณกำลังดู: รู้จัก "เกรียงไกร เธียรนุกุล" ประธาน ส.อ.ท. คนที่ 16

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1000543

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด