รับสมัครคัดเลือก ชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563
รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ในเฟสบุ๊กแฟนเพจ
"กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: