ระทึก! ศาล รธน.นัดชี้ชะตา พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขัดเจตนารมณ์ รธน.หรือไม่

ลุ้นระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา กฎหมายลูกเลือกตั้ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง กรณี "ลดค่าบำรุง-ลดคุณสมบัติผู้จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง" ขัดรัฐธรรมนูญ เปิดช่องเกิดครอบงำพรรค หรือไม่

ระทึก! ศาล รธน.นัดชี้ชะตา พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขัดเจตนารมณ์ รธน.หรือไม่

ลุ้นระทึก! ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ชะตา กฎหมายลูกเลือกตั้ง พ.ร.ป.พรรคการเมือง กรณี "ลดค่าบำรุง-ลดคุณสมบัติผู้จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง" ขัดรัฐธรรมนูญ เปิดช่องเกิดครอบงำพรรคหรือไม่

วันที่ 23 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง โดยนัดชี้ชะตา ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่? ในเวลา 09.30 น. วันนี้

โดยเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2565 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารเผยแพร่ผลการประชุม กรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. .... มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่า คดีเป็นปัญหาข้อกฎหมาย และมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวนตาม พ.ร.ป.ศาลรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 58 วรรคหนึ่ง กำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติวันนี้

โดยข้อกล่าวหา ที่ผู้ยื่น (ส.ว. 77 คน) ยื่นเรื่องให้ ศาลรัฐธรรมนูญ ชี้ว่า ร่างกฎหมายพรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญนั้น มีประเด็นว่า... การแก้ไขเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงพรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิก โดยลดค่าบำรุงพรรครายปี จาก 200 บาท เป็น 20 บาท แบบตลอดชีพ จาก 2,000 บาท เป็น 200 บาท เปิดช่องให้เกิดการครอบงำพรรค ขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ การลดคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ที่เดิมกำหนดความเข้มข้นห้ามบุคคลที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุก เข้าสมัครเป็นสมาชิกพรรคได้ ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ และประเด็นการแก้ไขการเลือกตั้งขั้นต้น เพื่อหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. (ไพรมารี) ขัดเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญหรือไม่

คุณกำลังดู: ระทึก! ศาล รธน.นัดชี้ชะตา พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขัดเจตนารมณ์ รธน.หรือไม่

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2559365

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด