ร้านเสริมสวยมั่นใจ ลูกค้าผมร่วงหมดหัวไม่เกี่ยวน้ำยายืด สงสัยแพ้วัคซีนหรือเปล่า

ร้านเสริมสวยมั่นใจ ลูกค้าผมร่วงหมดหัวไม่เกี่ยวน้ำยายืด สงสัยแพ้วัคซีนหรือเปล่า

มาสเตอร์โพล เผยผลสำรวจ แกนนำชุมชนยังสนับสนุนการทำานของ คสช. ถึง ร้อยละ 88

มาสเตอร์โพล สำรวจความคิดเห็นของแกนนำชุมชนต่อผลงานของรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า แกนนำชุมชนส่วนใหญ่ หรือ ร้อยละ 88.2 ยังคงสนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในขณะที่ ร้อยละ 10.4 ระบุไม่แน่ใจ พบประเด็นสำคัญที่น่าพิจารณา ดังนี้ คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน เมื่อคะแนนเต็ม ลำดับที่ 1 ได้แก่ การเพิ่มเงินเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้พการจาก 600 บาทเป็น 800 บาท ได้ 8.52  คะแนน มาตรการลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้ 8.16 คะแนน

ส่วนความพึงพอใจต่อผลงานด้านการเมือง พบว่า การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้ 8.23 คะแนน การส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในชาติ ได้ 8.10 คะแนน

นอกจากนี้ คะแนนความพึงพอใจของแกนนำชุมชนต่อผลงานด้านการเมือง เป็นดังนี้ การยอมรับฟังความคิดเห็นต่อการปฏิรูปประเทศของทุกกลุ่มทุกฝ่าย 7.94 คะแนน การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ 7.94 คะแนน ด้านความพึงพอใจต่อผลงานด้านเศรษฐกิจ พบว่า การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว ได้ 7.96 คะแนน การสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ 7.91 คะแนน

ขณะที่คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานด้านสังคม พบว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ 8.18 คะแนน การปราบปรามจับกุมอาวุธสงคราม ได้ 8.14 คะแนน 


คุณกำลังดู: ร้านเสริมสวยมั่นใจ ลูกค้าผมร่วงหมดหัวไม่เกี่ยวน้ำยายืด สงสัยแพ้วัคซีนหรือเปล่า

หมวดหมู่: ต่างประเทศ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/news/1711361/

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด