รัชกาลที่9 "ในหลวงของแผ่นดิน" 5 ธันวาคม 2555

============================ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙ สวรรคต
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช๒๕๕๙
เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒ นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช
สิริพระชนพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่๙ สวรรคตแล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ทรงพระเจริญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

85 ความคิดเห็น:

ฉก ทพ 32
ฉก ทพ 32:
1.รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
2.เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี 
3.พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
 4.จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
5.ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
 6.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
 7.ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
8.ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
9.ขอเดินตามรอยเท้าพ่อหลวงตามรอยพระยุคลบาทเศรฐกิจพอเพียงและขอให้ท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
10.โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียะกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา


1.ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล
2.ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด
3.ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล
4.ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน
 5.พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
6.ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย
7.รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน 
8.ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
 9.พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้
 10.พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา


1. พระองค์ทรงมีบุญคุณต่อแผ่นดินไทยอย่างยิ่งใหญ่
 2.กษัตริย์คู่ชาติเรามาช้านานและจะคู่ชาติเราตลอดไป
3.ชาติไทยเป็นชาติที่โชคดี เพราะมีกษัตริย์นักพัฒนา
4.ทรงอภิบาลชาวไทย หนึ่งเดียวในโลก ทรงโปรดทั่วหล้า ชาวประชาล้นฟ้า เทิดทูนกษัตริย์ไทย
5.ข้าพเจ้าขอเทิดไท้องค์ราชัน และจะปกป้องสถาบันไว้ด้วยชีวิต
6.พระองค์ทรงเสียสละ เพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อประชาชนของพระองค์
7.อยู่อย่างมีความสุขพระองค์ทรงให้พระราชดำริที่สำคัญให้คนไทยได้คิด ได้ทบทวน ได้ทำตามอยู่เสมอ ตราบจน
ทุกวันนี้ คนไทยก็ยังรักพ่อหลวงของเรา
8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
9.พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
10.ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

1.จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง
2.เป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
3."เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันจากวันนั้น 60 ปีไม่มีคลาย
คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง 
4.ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข
5.พันปีหมื่นวันรักในหลวงตลอดไป
6.ล้านใจไทยทุกคนรักพ่อหลวงตลอดไป
7.ไม่มีใครห่วงใยประชาชนเท่าพระองค์
8.รักประชาชนยิ่งกว่าสิ่งใดคือพ่อหลวงของเรา
9.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
10.พระองค์ทรงหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

๑.ขอให้พ่อหลวงมีพระวรกายแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป 
๒. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวง 
๓. รวมใจภักดิ์ รักในหลวง 
๔. พ่อหลวงของปวงประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 
๕. พระองค์ทรงสละเวลา เพื่อพบปะประชาราษฎร์ 
๖. พระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นชนบท จนทำให้ราษฎรอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่ง 
๗. ทรงเป็นกษัตริย์ผู้สร้างพลังสามัคคี 
๘. ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล 
๙. พระองค์ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์ 
๑๐.ขอพระองค์ทรงมีพระชนม์ยิ่งยืนนาน 
paj957
paj957:
Thanks for uploaded, this clip of our greatest King of the world. I feel His Majesty the King still with us forever.
ning Nata
ning Nata:
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
oop pa
oop pa:
เห็นพระองค์แล้วไม่กล้ามองเต็มตาจริง ๆ พระองค์ทรงมีพระบารมีมาก ๆ จนกลั้นน้ำตาไม่อยู๋
จิราภรณ์ เพ็งภา
จิราภรณ์ เพ็งภา:
สถานการณ์ตอนนี้ยิ่งทำให้รู้ว่า พ่อรักเราแค่ไหน ท่านทิ้งสมบัติไว้ให้เรา คือคำว่า พอเพียง คือ พึ่งตนเองได้ ในยามคับขันด้วยการทำเกษตรผสมผสาน วันนี้คิดถึงท่าน จึงกลับมาชมพระบารมีของพระองค์อีกครั้งค่ะ 2020 โควิด19 เราต้องรอด
Tawan Boonsing
Tawan Boonsing:
ในหลวงที่ดีที่สุดในโลก
คิดถึงพ่อคิดถึงคนบนฟ้า❤️😭😭😭
Kanok LEROY
Kanok LEROY:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ิออน สก๊อตเคนดี้
ิออน สก๊อตเคนดี้:
ฟังแล้วน้้ำตาจะไหลรักพ่อหลวง
tippawan sitz
tippawan sitz:
เรารักในหลวง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
SONE โซวอน
SONE โซวอน:
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
แช่ม
แช่ม:
รักในหลวง และจะรักพระองค์ท่านตลอดไป ท่านเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ท่านเป็นพ่อที่ทำเพื่อลูกได้ทั้งชีวิต ลูกสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี หนูรักพ่อนะคะ
meowdarin
meowdarin:
รักในหลวง และจะรักพระองค์ท่านตลอดไป ท่านเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ ท่านเป็นพ่อที่ทำเพื่อลูกได้ทั้งชีวิต ลูกสัญญาว่าจะเป็นเด็กดี หนูรักพ่อนะคะ
Wilawan Khetkhongkwang
Wilawan Khetkhongkwang:
ภูมิใจทีเกิดมาเป็นคนไทย ภูมิใจที่มีในหลวงของแผ่นดินไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ขอให้แผ่นดินไทยมีกษัตริย์ มีพระเจ้าแผ่นดิน สืบต่อไป ตลอดกาล
Foxy
Foxy:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
กองพันทหารปืนใหญ่ที่๒๐ ค่ายพระศรีพนมมาศ
กองพันทหารปืนใหญ่ที่๒๐ ค่ายพระศรีพนมมาศ:
เรารักในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Brian
Brian:
ขอเปนข้ารองบาททุกชาติไป
ขอร้องไห้แปปT_T😥😢😭😭😭
Kenshiro kung
Kenshiro kung:
ผมดีใจ และภาคภูมิใจ ที่ได้เกิดมาในรัชสมัย ของพระองค์ พระผู้เป็นยิ่งกว่า มหาราชา ผมรักพระองค์ท่าน ตลอดกาลและตลอดไป
โอลิเวอร์ โอลิเวอร์
โอลิเวอร์ โอลิเวอร์:
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
รับซื้อเหรียญเก่าแบงค์เก่า by น็อต ลาดกระบัง
รับซื้อเหรียญเก่าแบงค์เก่า by น็อต ลาดกระบัง:
ผมรักท่านมากที่สุดในชีวิตของผม ท่านคือผู้ที่ทำให้คำว่า "ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน"
สลักอยู่ในใจของผมตลอดมา
youtube morningkick
youtube morningkick:
ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
สมพร เนื้อทอง
สมพร เนื้อทอง:
จะขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป
เผ่าพันธุ์ แว่นแคว้น
เผ่าพันธุ์ แว่นแคว้น:
ภักดีเสมอ และตลอดไป ทรงพระเจริญ
เดชาวัต ปัดกอง
เดชาวัต ปัดกอง:
ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
mit chamchuentrakoon
mit chamchuentrakoon:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
sphan sban
sphan sban:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Chompoo Trakullertsathien
Chompoo Trakullertsathien:
คิดถึงพระองค์สุดหัวใจ ...
สมชาย พันธ์แสวง
สมชาย พันธ์แสวง:
รักในหลวง พ่อของเราตลอดไป
Yingyotm Mesumdang
Yingyotm Mesumdang:
รักในหลวง ภูมิใจที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินของท่าน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Souphavanh Ratchanee
Souphavanh Ratchanee:
ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้จะมาดูท่านแล้วทำให้ชีวิตมีพลังอย่างบอกไม่ถูก...ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
lord noo
lord noo:
_/|\_ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน _/|\_

ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงอันเป็นที่ของเรา
ปีหน้าฟ้าใหม่ผมตั้งใจจะไปร่วมเป็นจุดสีเหลืองเล็กๆนั้นบ้าง ในชีวิตนี้ก็เกิดมาคุ้มค่าแล้ว
Kan P
Kan P:
วันนั้นทุกคนยิ้มมีความสุขที่มีพ่อวันนี้ทุกคนกำลังร้องไห้#เรารักในหลวง
Itw Itw
Itw Itw:
ไม่ว่าจะกี่ปี​จะกี่เดือนจะกี่วันจะกี่ชาติ​ผมก็จะรักพ่อตลอด​ทุกชาติ​ไป
ฝน ฝน
ฝน ฝน:
พ่อจะอยู่ในใจของพวกเราตรอดไป
Nareeyaaa Ung
Nareeyaaa Ung:
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน _/|\_
สมพร เนื้อทอง
สมพร เนื้อทอง:
ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในจุดเหลืองเล็กๆน้ำตาไหลออกมาเอง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Brix Bonhoc
Brix Bonhoc:
Happy Birthday My King :')
Torsak Pudla
Torsak Pudla:
ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
nuchnapha roekkhew
nuchnapha roekkhew:
ดูแล้วคิดถึงพ่อมากพ่อหลวงของลูก
บีมมี่คาวาอี้🐰
บีมมี่คาวาอี้🐰:
หนูรักในหลวง
natthathinee konthai
natthathinee konthai:
น้ำตาไหลพรากกกกกกก ปลื้มปิติมาก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
Richboom Worapalawoot
Richboom Worapalawoot:
ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
Chaiyasit
Chaiyasit:
พระองค์ทรงอยู่ในใจประชาชนทั่วห?ล้า ขอทรงพระเจริญ
หน่วย กวก.ศร.
Nonthaphat Sangsongsin
Nonthaphat Sangsongsin:
หากคนไทยเรารักกันจริงๆมากกว่านี้ พ่อหลวงของเราคงจะมีความสุขมากแน่ๆ
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
Naeun Choi
Naeun Choi:
ขอจงทรงพระเจริญ ขอบคุณเจ้าของคลิปค่ะ
tay plookjai
tay plookjai:
กลับมาดูทีไรน้ำตาไหลทุกที พ่อจ๋าลูกคิดถึงพ่อเหลือเกิน...
aubr puya
aubr puya:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยไปตราบนานเท่านานน่ะเพคะ แค่ครั้งแรกที่ได้เห็นพระองค์เสด็จออกมาจากโรงพยาบาล และเห็นว่าพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงดี ก็ทำให้ปวงชนชาวไทยทั้งประเทศต่างน้ำตาคลอเพราะซึ้งในพระองค์ท่านแล้วเพคะ และเมื่อหม่อมฉันได้เห็นประชาชนต่างพากันไปรอรับเสด็จอย่างล้นหลามและกล่าวคำว่าทรงพระเจริญ มันก็ทำให้หม่อมฉันมิอาจกลั้นน้ำตาอยู่ได้เช่นเดียวกันเพคะ
mt59mt
mt59mt:
เป็นเช้าวันพ่อของแผ่นดินที่มีความปลื้มปิติที่ได้เป็นจุดสีเหลืองเล็กในสายพระเนตร
ธสถิตในดวงใจไทยทั่วหล้า
ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ_/\­_
วรา ณ นคร
วรา ณ นคร:
คนไทยมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ทรงมีความใกล้ชิดกับประชาชน ร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับประชาชน ไม่ว่าจะเสด็จไปที่แห่งใดประชาขนสามารถเข้าเฝ้าฯ ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทรงมีบทบาทในการช่วยเหลือประชาชนมาตลอด ....
Oommy ie
Oommy ie:
น้ำตาไหลแล้วค่ะ...
รัตนชัย ทั่งเหล็ก
รัตนชัย ทั่งเหล็ก:
พระผู้ทรงเป็นพลังคนทั้งชาติ
ทรงเปรื่องปราชญ์ปรีชามหาศาล
พระราชดำริมากมายหลายโครงการ
เป็นรากฐานความพอเพียงของชาวไทย
แปดสิบสี่พระพรรษา "ภูมิพลมหาราช"
ท่านทรงเป็นนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ¬¬่
เป็นศูนย์ร่วมพลังแผ่นดินไทย
ถวายพระพรชัย "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า....ข้าราชการ กอง พธ.สกอ.
(9 ม.ค.55)
Matthana Salangam
Matthana Salangam:
แผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจำไม่ลืม _/\_
Roongrawan Ruanwilai
Roongrawan Ruanwilai:
I love The Jing of Thailand !!
IKIK_IKIK
IKIK_IKIK:
ขอบคุณคลิปดีๆนะคะ
PhaiyYunho
PhaiyYunho:
น้ำตาไหลโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะ
ทรงพระเจริญ
โอ ระยอง
โอ ระยอง:
รักในหลวง
Kairukchat
Kairukchat:
ทรงพระเจริญ
CRMA0525 CRMA
CRMA0525 CRMA:
เราจงภูมิใจที่เกิดเป็นไทย มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวดวงใจทุกดวงให้เป็นหนึ่งเดียว
Kongphop Kamaishom
Kongphop Kamaishom:
พวกเราคิดถึงพ่อ พ่อรู้ไหม😔
ซอนฮี
ซอนฮี:
ผมรักในหลวง
กฤษณะ บุญชูวงศ์
กฤษณะ บุญชูวงศ์:
ขอแจ้งให้ ทราบว่าจงเข้าใจด้วยว่าด้วยหน้าที่เราแบ่งแยกใม่ใด้ จงระวังใจตน และมีสติ สิ่งใดมิใช่ของตนอย่าในปยากใด้ยากมี แม้ใด้มาสุขใจแค่ชั่วครู่ แต่เวลาทุกนั้นหนักนัก แม้นใม่หวังดีก็คงมิเตือนใจ
Jinda Arunsawad
Jinda Arunsawad:
ทรงพระเจริญ ข้าพเจ้าเข้าใจวิถีพอเพียงและจะนำไปใช้ให้เต็มพื้นที่ชีวิตพระเจ้าค่ะ
Somchai Witthaya
Somchai Witthaya:
คิดถึงพระองค์เหลือเกิน
Rung Siri
Rung Siri:
พระองค์ท่านไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมือง แต่พระองค์ท่านเป็นผู้ชี้วัดคุณธรรมในใจคนไทย
smlul PingPing
smlul PingPing:
ทรงพระเจริญ
Phatcharapon NBJ
Phatcharapon NBJ:
ทรงพระเจริญ
BBBbom999
BBBbom999:
ทรงพระเจริญ
ิออน สก๊อตเคนดี้
ิออน สก๊อตเคนดี้:
ออนรักในหลวง
ิออน สก๊อตเคนดี้
ิออน สก๊อตเคนดี้:
ทรงพระเจริญ
ิออน สก๊อตเคนดี้
ิออน สก๊อตเคนดี้:
ทรงพระเจริญ
สุขภาพพาเที่ยว เฉียงเหนือThaiLand
สุขภาพพาเที่ยว เฉียงเหนือThaiLand:
สาธุ

Kum June Li
Kum June Li:
ถ้านายหลวงยืนอยู่หน้าบ้านจ่ะวิ่งเข้าไปกอดเลย😭😭😭
Vivo Seno
Vivo Seno:
ในหลวงพระองค์ทรงพระเจิญ
ก่ส้างกุรงเทพAAA A
Hata ri
Hata ri:
จะขอเปนข้ารองบาททุกๆชาติไปและจะรักพระองค์ทุกๆชาติไป
BBBbom999
BBBbom999:
อยากให้เอาเสียงของ เอกชัย ที่ร้องใน ก็อตทาเลนท์
wararat srisumrunj
wararat srisumrunj:
😢😢😢😢
TopRich Tube
TopRich Tube:
ขอบคุณครับ
韩
韩:
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ให้เครดิตเจ้าของคลิปครับ
วชิราลงกาม
วชิราลงกาม:
ตอนนี้นำ้ตาของท่านพ่อภูมิพอคงจะไหลเมื่อรู้ว่ามีคนไทยจำนวนมากตาสว่างและจับใด้ว่าที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นท่านพ่อภูมิพอคือนักสร้างภาพหลอกลวงประชาชน. ตั้งแต่ท่านพ่อภูมิพอยิงลุงอนันตายแล้วโยนความผิดให้ผู้อื่นจนคนเหล่านั้นโดนประหารชีวิตท่านพ่อภูมิพอก็ไม่ใด้ทำอะไรให้ประเทศชาติเลยนอกจากการทำรัฐประหารสั่งยิงประชาชนยึดอำนาจมาเป็นของตัวเองแล้วส่งนายกที่บริหารบ้านเมืองไม่ใด้มาปกครองเกิดความเดือดร้อนเสียหายไปทุกหย่อมหญ้า…

โครงการหลวงของท่านพ่อภูมิพอตลอดไปถึงคำพระราชดำรัสทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งที่ท่านพ่อภูมิพอสร้างขึ้นเพื่อหลอกลวงประชาชนและแสวงหาผลประโยชน์แด่ส่วนตนและพวกพ้องทั้งนั้น… ท่านพ่อภูมิพอบอกประชาชนที่อยู่อย่างอดๆอยากๆด้วยคำว่า…อยู่อย่างพอเพียง แต่สมาชิกราชวงศ์อัปรีย์ของท่านพ่อภูมิพอแต่ละตัวไม่ใด้ใช้ชีวิตแบบพอเพียงแต่กลับทรงพระเกษมสำราญฟู่ฟ่าภาษีประชาชนคนไทยอย่างไรความสำนึกผิด…

ต่อไปนี้ท่านพ่อภูมิพอก็จงไปรับใช้เวรกรรมที่เคยใด้ก่อกับประชาชนไทยในนรกทุกชาติไปนะจ๊ะ…
Dr.-Ing. Jiratkwin R
Dr.-Ing. Jiratkwin R:
ในหลวงของแผ่นดิน
แววปราชญ์ จิรัฐิกาล
แววปราชญ์ จิรัฐิกาล:
ได้มีโอกาศอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วย ปลื้มปิติมาก
Ann Saowanee14
Ann Saowanee14:
😩😩😭
ชนวีร์ ผาไต้
ชนวีร์ ผาไต้:
😣😢
สายน้ําดวงใจแม่ เดือน
สายน้ําดวงใจแม่ เดือน:
เรารักในหลวงครับผมว่ามันจะดีกว่านะครับ
ซอนฮี
ซอนฮี:
คถพ่อหลวง
Amp pm.
Amp pm.:
ล้ม