รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย ”พ่อ-แม่” ร้องรัฐบาลเข้มงวดลดอุบัติเหตุคนเดินเท้า

วุฒิสภา-สสส.-ภาคีร่วมส่งแสงไฟ ร่วมรำลึก 1 ปี 21 มกราคม “หมอกระต่าย”ปลุกสังคมร่วมสร้างความปลอดภัยผู้ใช้ถนน ด้าน “พ่อ-แม่หมอกระต่าย” เรียกร้องรัฐบาลเข้มงวดลดอุบัติเหตุคนเดินเท้า

รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย ”พ่อ-แม่” ร้องรัฐบาลเข้มงวดลดอุบัติเหตุคนเดินเท้า

วุฒิสภา-สสส.-ภาคีร่วมส่งแสงไฟ ร่วมรำลึก 1 ปี 21 มกราคม “หมอกระต่าย” ปลุกสังคมร่วมสร้างความปลอดภัยผู้ใช้ถนน ด้าน “พ่อ-แม่หมอกระต่าย” เรียกร้องรัฐบาลเข้มงวดลดอุบัติเหตุคนเดินเท้า

วันที่ 21 ม.ค. 2566 ที่โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “21 ม.ค. รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย สู่วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” และ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 12 เพื่อรำลึกถึง พญ.วราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล หรือหมอกระต่าย ที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชน ขณะกำลังเดินข้ามทางม้าลายจนเสียชีวิต โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภาดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.และพ่อแม่ของหมอกระต่าย ร่วมกิจกรรมจุดเทียนรำลึก 1 ปี หมอกระต่าย

นพ.อนิรุทธ์ สุภวัตรจริยากุล พ่อของหมอกระต่าย กล่าวว่า การเกิดอุบัติเหตุจนทำให้มีผู้เสียชีวิต เป็นเรื่องเลวร้ายสำหรับครอบครัวที่สูญเสีย จึงไม่อยากให้เป็นเพียงกระแสอยู่ในวงแคบ ขอขอบคุณ สสส. และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยากให้ทำเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง ให้ผู้ใช้รถตระหนักถึงความสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเคารพกฎหมาย วันที่ 21 ม.ค. คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เป็นวันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน จึงอยากให้ภาครัฐเข้มข้นกับนโยบายเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และทุกหน่วยงานเห็นความสำคัญของเรื่องนี้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ต้องปลูกฝังเด็ก-เยาวชน ผ่านระบบการศึกษา และผู้ปกครอง ครู ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

ด้านนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า การเสียชีวิตคุณหมอกระต่าย เป็นความสูญเสียที่สะเทือนใจต่อสังคม สะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ที่ไม่สมควรเกิดขึ้นอีก เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นจริงในสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกลไกของวุฒิสภา โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากทุกฝ่าย

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า จากการรณรงค์ “หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนั้นด้วยความมุ่งหมายที่อยากให้มีวัฒนธรรมของการ “หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย” และเน้นย้ำถึง “การลดความเร็วรถในพื้นที่เขตเมืองและชุมชน” และ “ขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง”เชื่อว่าการทำงานร่วมของทุกหน่วยงานที่ผ่านมา 1 ปี เกิดผลเป็นที่น่ายินดี เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในพื้นที่ กทม.ค่อนข้างมาก อาทิ การปรับปรุงพื้นที่ทางข้ามทางม้าลายให้ชัดเจนขึ้นและมีการติดตั้งสัญญาณไฟสำหรับคนเดินข้ามถนนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อมูลของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้ชี้ชัดว่า ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่เป็นคนเดินเท้าในปี 2565 ลดลงถึง 12% จากปี 2564 โดยลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้ถึง 81 ชีวิตถือว่าการทำงานร่วมของทุกภาคส่วนไม่สูญเปล่าและจะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยที่จะมีถนนที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นเหมือนเช่นในวันนี้ที่ทุกคนมาร่วมส่งแสงเพื่อรำลึกถึงคุณหมอกระต่ายและส่องแสงไปสู่ “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน”

คุณกำลังดู: รำลึก 1 ปี หมอกระต่าย ”พ่อ-แม่” ร้องรัฐบาลเข้มงวดลดอุบัติเหตุคนเดินเท้า

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2608868

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด