“แรงงานสร้างชาติ” ขานรับภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

“แรงงานสร้างชาติ” ขานรับภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

“พรรคแรงงานสร้างชาติ” ขานรับภาคประชาสังคมกลุ่ม We Fair ขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า จ่อ ระยอง-ชลบุรี พบปะแรงงานรณรงค์นโยบายทำ รพ.ประกันสังคมต้นแบบ แก้ปมระบบรีเฟอร์มีปัญหาทำคนทำงานเสียชีวิตระหว่างทางจัดส่ง

วันที่ 22 ม.ค. นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ (NLP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ม.ค. ที่ผ่านมา เครือข่ายภาคประชาสังคม ในนาม We Fair นำโดยนายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ และคณะกรรมการเครือข่ายรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า มาพบตนที่สำนักงานใหญ่พรรคแรงงานสร้างชาติ เพื่อรณรงค์ขุดข้อเสนอ 9 ด้าน รัฐสวัสดิการถ้วนหน้า 12 พรรคการเมืองของกลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม We Fair ให้พรรคการเมืองให้คำมั่นพร้อมสนับสนุนสวัสดิการถ้วนหน้า 9 ด้าน เช่น เงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนเดือนละ 3,000 บาท เรียนฟรีอนุบาลถึงปริญญาตรี หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระบบเดียวกันเท่าเทียม การเข้าถึงสิทธิในที่ดินและที่อยู่อาศัย การพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมสำหรับคนทำงานทุกภาคส่วน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากมีการมองกันว่า สวัสดิการยุครัฐบาลประยุทธ์เน้นระบบสงเคราะห์เชิงอุปถัมภ์ เข้าไม่ถึงสิทธิเสมอกัน ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ความเปราะบางในประเทศไทยยังคงมีอยู่สูง ดังนั้นในการเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศที่กำลังจะมาถึงจึงต้องการให้พรรคการเมืองแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสวัสดิการถ้วนหน้าให้ชัดเจน

นายมนัส กล่าวว่า ข้อเสนอด้านสวัสดิการถ้วนหน้าของกลุ่ม We Fair ส่วนใหญ่ตรงกับนโยบายพรรคแรงงานสร้างชาติ ที่เราพร้อมขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ และที่ผ่านมาพรรคแรงงานสร้างชาติได้เปิดนโยบายภาคสังคมให้สาธารณชนรับรู้วงกว้างแล้ว โดยสัปดาห์หน้าพรรคแรงงานสร้างชาติมีกำหนดลงพื้นที่พบปะผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการจังหวัดระยอง ชลบุรี เพื่อชูประเด็นเรื่องการปฏิรูปประกันสังคม เช่น 1.ให้รับสิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จบำนาญชราภาพได้โดยไม่ต้องถึงอายุ 55 ปี 2. ดำเนินการให้มีรพ.ประกันสังคมต้นแบบแก้ปัญหาระบบส่งต่อ (รีเฟอร์) สิทธิรักษาพยาบาลที่เป็นปัญหาคนทำงานเมื่อเจ็บป่วยต้องเสียชีวิตระหว่างทางไปใช้สิทธิ ณ รพ.ที่มีสิทธิ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหายั่งยืนจึงควรมีรพ.ประกันสังคมต้นแบบ ขนาด 200 เตียง ใช้งบประมาณ 1,000 ล้านบาท ตั้งอยู่ในพื้นที่ เมืองอุตสาหกรรมทั้ง 4 มุมเมืองซึ่งเป็นการตอบโจทย์การใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตรงจุด.

คุณกำลังดู: “แรงงานสร้างชาติ” ขานรับภาคประชาสังคม ขับเคลื่อนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2609513

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด