"ราชทัณฑ์" ขอประชาชนอย่าเชื่อ ข่าวบิดเบือน ปลัดยธ.ห้ามเยี่ยม "แบม-ตะวัน”

ราชทัณฑ์ แจง ข้อเท็จจริงข่าวบิดเบือน ปลัดยุติธรรม ห้ามไม่ให้เยี่ยม "แบม-ตะวัน” ทั้งที่ รมว.ยุติธรรมอนุญาตแล้ว ยัน ยึดตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่อาจสร้างกระแส

"ราชทัณฑ์" ขอประชาชนอย่าเชื่อ ข่าวบิดเบือน ปลัดยธ.ห้ามเยี่ยม "แบม-ตะวัน”

กรมราชทัณฑ์ แจง ข้อเท็จจริงข่าวบิดเบือน ปลัดยุติธรรมห้ามไม่ให้เยี่ยม "แบม-ตะวัน” ทั้งที่ รมว.ยุติธรรมอนุญาตแล้ว ยัน ยึดตามระเบียบ อย่างเคร่งครัด ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่อาจสร้างกระแสเพื่อสร้างความแตกแยกในสังคม

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุฑารัตน์ จินตกานนท์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ ได้ชี้แจงต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่มีประเด็นข่าวบิดเบือนว่า นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ห้ามไม่ให้เยี่ยมแบมและตะวัน ทั้งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอนุญาตแล้ว นั้น

กรมราชทัณฑ์ ขอเรียนชี้แจงว่า ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อ ของบุคคลภายนอกกับผู้ต้องขัง และการเข้าดูกิจการหรือติดต่อการงานกับเรือนจำ พ.ศ.2561 กำหนดไว้อย่างชัดเจนในเรื่องของการเยี่ยม หมวด 4 ข้อ 24 ระบุว่า “…ให้มีการเยี่ยมผู้ต้องขังป่วยในระหว่างวันเวลาราชการตามปกติ โดยให้จัดเยี่ยมในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ หรือ สถานพยาบาลของเรือนจำหรือสถานที่อื่นใด อันสมควรแต่ต้องเป็นสถานที่ ที่ญาติและผู้ต้องขังได้สนทนากันอย่างใกล้ชิดและเยี่ยมได้ ครั้งละไม่เกิน 30 นาที..”

ระเบียบปฏิบัติดังกล่าวได้ยึดถือในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังทุกรายโดยเท่าเทียมกัน ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บุคคลที่มีรายชื่อตามที่แบมและตะวัน ได้แจ้งความประสงค์ให้เข้าเยี่ยมไว้ ทั้งบิดามารดา ทนายความ และเพื่อนที่มีรายชื่อก็ได้เข้าเยี่ยมตามปกติ ดังนั้นตลอดระยะเวลาของการเข้ามาอยู่ในความดูแลของทัณฑสถานหญิงกลาง ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และหลังจากส่งตัวไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นมา ทางทนายความ ญาติหรือบุคคลที่มีรายชื่อให้เยี่ยมของทั้งสองราย ไม่เคยได้เข้าเยี่ยมในวันหยุด จึงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วในเรื่องระเบียบดังกล่าว

ดังนั้น จึงขอสร้างความเข้าใจต่อสังคมว่า กรมราชทัณฑ์ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เรือนจำและทัณฑสถานปฏิบัติหน้าที่กับบุคคลที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์ทุกคน โดยยึดถือกฎ ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรือนจำ (SOPs) อย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกันในทุกเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ ตามสิทธิที่ผู้ต้องขังทุกคนได้รับอย่างเท่าเทียมกัน และไม่มีการให้อภิสิทธิ์กับใครเป็นพิเศษ พร้อมทั้งขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวบิดเบือน หรือ ข่าวปลอมที่อาจสร้างกระแสเพื่อสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคม

คุณกำลังดู: "ราชทัณฑ์" ขอประชาชนอย่าเชื่อ ข่าวบิดเบือน ปลัดยธ.ห้ามเยี่ยม "แบม-ตะวัน”

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2621100

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด