ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดลักษณะพลาสติกที่เหมาะรีไซเคิล

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดลักษณะพลาสติกที่เหมาะสม พร้อมวิธีการคัดแยกให้ได้เศษพลาสติก ในการนำไปรีไซเคิล

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดลักษณะพลาสติกที่เหมาะรีไซเคิล

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดลักษณะพลาสติกที่เหมาะสมพร้อมวิธีการคัดแยกให้ได้เศษพลาสติก ในการนำไปรีไซเคิล

วันที่ 22 พ.ย. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล พ.ศ. 2565 ระบุว่า โดยที่เป็นการส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และให้มีการนำเศษพลาสติกภายในประเทศกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เพื่อยกระดับคุณภาพเศษพลาสติกในประเทศให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการนำไปเป็นวัตถุดิบในภาคธุรกิจรีไซเคิล จึงสมควรให้มีการประกาศเผยแพร่คุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิล เพื่อให้ประชาชน ครัวเรือน ซาเล้ง ร้านรับซื้อของเก่า และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการคัดแยก รวบรวมเศษพลาสติกที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะเหมาะสมในการนำไปรีไซเคิลต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2565 ซึ่งกำหนดให้กรมควบคุมมลพิษมีอำนาจและหน้าที่ในการพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี กฎหมาย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกากของเสีย และให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกประกาศกำหนดคุณลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนำไปรีไซเคิลโดยชนิดของพลาสติก แบ่งออกเป็น 7 ชนิด โดยมีตัวอักษร ข้อความ ตัวเลข และเครื่องหมาย ที่ระบุชนิด/ประเภทของพลาสติก เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการคัดแยก รวบรวม และนำไปรีไซเคิลดังนี้

1.พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ประเภทขวดน้ําดื่ม ขวดน้ําอัดลมขวดน้ํามันพืช ขวดน้ําปลาเป็นพลาสติกใสแข็ง ทนแรงกระแทกดี ไม่เปราะแตกง่าย และกันแก๊สซึมผ่านดีสามารถนํามารีไซเคิลเป็นเส้นใย สําหรับทําเสื้อกันหนาว พรม และใยสังเคราะห์สําหรับหมอน

2.พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงตัวอย่างผลิตภัณฑ์ขวดแชมพู ขวดแป้งเด็กขวดนม ขวดน้ํายาล้างจาน ขวดน้ํายาซักผ้า เป็นพลาสติกที่เหนียวและแตกยาก ค่อนข้างแข็งแต่ยืดได้มาก ทนทานต่อสารเคมีและสามารถขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้ง่ายสามารถนํามารีไซเคิลเป็นขวดน้ํามันเครื่อง ท่อ ลังพลาสติก ไม้เทียม

3.พอลิไวนิลคลอไรด์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ท่อน้ํา สายยาง หนังเทียม ฉนวนหุ้มสายไฟ แฟ้มใส่เอกสาร บัตรพลาสติกสามารถนํามารีไซเคิลเป็นท่อน้ําประปาหรือรางน้ํา สําหรับการเกษตร กรวยจราจร เฟอร์นิเจอร์ม้านั่งพลาสติก ตลับเทป เคเบิล หรือแผ่นไม้เทียม

4.พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืดหุ้มสินค้า ถุงขนมปัง ถุงเย็น ถุงหูหิ้ว ถุงขยะ เป็นพลาสติกที่มีความนิ่ม เหนียว ยืดตัวได้มาก ใส ทนทาน แต่ไม่ค่อยทนต่อความร้อนสามารถนํามารีไซเคิลเป็นถุงดําสําหรับใส่ขยะ ถุงหูหิ้วถังขยะ กระเบื้องปูพื้น เฟอร์นิเจอร์แท่งไม้เทียม

5.พอลิพรอพิลีนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ถ้วยบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแบบแข็ง ภาชนะบรรจุอาหาร ถ้วยโยเกิร์ต ถุงร้อน หลอดดูด เป็นพลาสติกที่มีความใส ทนทานต่อความร้อน คงรูป เหนียว และทนแรงกระแทกได้ดีสามารถนํามารีไซเคิลเป็นไม้กวาด พลาสติก แปรง กล่องแบตเตอรี่ในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เช่น กันชน กรวยสําหรับน้ํามันไฟท้าย เป็นต้น

6.พอลิสไตรีนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ภาชนะโฟม กล่องใส ช้อนส้อมพลาสติกเป็นพลาสติกที่มีความใส แต่เปราะและแตกง่ายสามารถนํามารีไซเคิลเป็นไม้แขวนเสื้อ กล่องวิดีโอ ไม้บรรทัด กระเปาะ เทอร์โมมิเตอร์ แผงสวิตช์ไฟ ฉนวนความร้อน ถาดใส่ไข่ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ได้

7.พลาสติกอื่นที่ไม่ใช่ 6 ชนิดข้างต้น (โดยจะมีชื่อของพลาสติกนั้น ไว้ใต้สัญลักษณ์เบอร์ 7)เป็นพลาสติกแข็งใช้ซ้ำได้ เช่น Polycarbonate (PC) เคสโทรศัพท์มือถือ แล็ปท็อป ชิ้นส่วนรถยนต์ ชิ้นส่วนนาฬิกา Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) กันชนรถยนต์เป็นพลาสติกที่นํามาหลอมใหม่ได้

นอกจากนี้ ยังกำหนดลักษณะเศษพลาสติกที่เหมาะสมในการนําไปรีไซเคิลว่าต้องสะอาด ไม่ปนเปื้อนเศษอาหาร สารเคมีหรือวัตถุอันตรายต้องไม่ตากแดดเป็นระยะเวลานาน หรือไม่ทิ้งไว้ในสภาวะอากาศทั่วไป เพราะจะทําให้คุณสมบัติของเศษพลาสติกในการยืด รีด ดึง ลดลง และต้องไม่เป็นเศษพลาสติกที่มาจากสถานที่ฝังกลบขยะ

ขณะที่กำหนดวิธีการคัดแยกให้ได้เศษพลาสติกที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการรีไซเคิล ดังนี้

สำหรับประชาชน ครัวเรือน
1.คัดแยกเศษพลาสติก ไม่ทิ้งรวมกับขยะเศษอาหารและขยะอันตรายเพื่อไม่ให้เกิดการปนเปื้อน
2.หากมีการปนเปื้อนให้ล้างทําความสะอาด ดึงเทปกาว กระดาษ หรือสติกเกอร์ออก
3.คัดแยกเศษพลาสติกรวบรวมจําหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า หรือส่งจุด Drop Point หรือรวบรวม

ซาเล้ง
1. สังเกตสัญลักษณ์เพื่อแยกชนิดเศษพลาสติกไม่ให้ปะปนกัน
2. สังเกตสีเพื่อแยกเศษพลาสติกออกเป็นกลุ่มตามสีของเศษพลาสติก
3. คัดแยกเศษพลาสติกแบบแยกชนิดรวบรวมจําหน่ายให้ร้านรับซื้อของเก่า

ร้านรับซื้อของเก่า
1.สังเกตสัญลักษณ์เพื่อแยกชนิดเศษพลาสติกไม่ให้ปะปนกัน
2.สังเกตสีเพื่อแยกเศษพลาสติกออกเป็นกลุ่มตามสีของเศษพลาสติก
3.เก็บรวบรวมแบบแยกชนิดไว้ในสถานที่ที่กันแดดกันฝนได้เพื่อให้มีความสดใหม่ (Freshness) ความชื้นไม่เกินเกณฑ์ที่โรงงานรีไซเคิลกําหนด
4. การบด บีบอัด ต้องไม่ทําบนพื้นดิน และอุปกรณ์บีบ อัด ต้องมีความสะอาด

(อ่านต้นฉบับที่นี่)

คุณกำลังดู: ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดลักษณะพลาสติกที่เหมาะรีไซเคิล

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/local/2559893

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด