รู้หรือไม่ คุณมีเงินสะสมเท่าไหร่ รีบเช็คเลย บางคนเช็คแล้วได้เกือบ 200,000 เช็คด้วยตัวเองไปดูวิธีเลย

#ประกันสังคม
รู้หรือไม่ คุณมีเงินสะสมเท่าไหร่ รีบเช็คเลย บางคนเช็คแล้วได้เกือบ 200,000 เช็คด้วยตัวเองไปดูวิธีเลย

วิธีเช็คเงินสะสมจากประกันสังคม ด้วยตัวเองง่ายๆด้วยตัวเราเอง

เว็บไซต์สำหรับเช็คเงินประกันสังคม www.sso.go.th


#สาระน่ารู้สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

ประกันสังคม จ่ายสูงสุด 45,000 บาท กรณี ลาออก ตกงาน เลิกจ้าง มีเงื่อนไขการรับเงินอย่างไร ไปฟังกันครับ - https://www.youtube.com/watch?v=KsYlQOUbmr8

มาตรการด่วนเยียวยาลูกจ้าง จากประกันสังคม 3 มาตรการ สำหรับลูกจ้างที่ให้หยุดงาน ลาออก หรือ โดนเลิกจ้าง - https://www.youtube.com/watch?v=9zwyX4oqdPI&t=22s

ขั้นตอนการขอรับเงินทดแทนกรณีว่างงานได้รับสูงสุด 7,500 บาท - https://www.youtube.com/watch?v=MnyTJN0rFn4&t=78s

ผู้ประกันตนต้องรู้!! ด่วน!! ประกันสังคมแจ้งให้ผู้ประกันตนขอเงินสมทบที่เกินคืน ภายใน 1 ปี - https://www.youtube.com/watch?v=iZyyXaZh35Q&t=65s

ด่วน!! ใครอยากเปลี่ยนสิทธิรักษาโรงพยาบาล ประกันสังคม ปี2563 ต้องรีบฟัง เปลี่ยนช่องทางออนไลน์ก็ได้ - https://www.youtube.com/watch?v=DzguDNrwSz4&t=7s

ด่วน!! ทำฟันได้ฟรีในวงเงินสูงสุด 4,400 บาท รีบใช้สิทธิ์ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม - https://www.youtube.com/watch?v=yETX4ey8y_g

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: