รู้ได้อย่างไรว่าเป็นมะเร็งปอด #1

สาเหตุใหญ่ที่ทำให้มนุษย์ทั้งชาย และหญิงเสียชีวิตจากมะเร็งมากที่สุดทั่วโลกในรอบ 30 ปีที่ผ่านมา คือ มะเร็งปอด โดย โรงพยายาบาลวัฒโนสถ (โรงพยาบาลมะเร็งกรุงเทพ)