นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 7 ธันวาคม 2559

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: