ประกวดเต้นกรุงศรีออโต้สาขาบางนา

งานประกวดเต้นบริษัทกรุงศรีออโต้ โดย บอย เต บอล เอ อ๋อย และน้องแจ๊ค