"ประยุทธ์" เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City เล็งต่อยอดพัฒนา EEC

"ประยุทธ์" เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับรัฐบาลญี่ปุ่น ต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC ของไทย

"ประยุทธ์" เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City เล็งต่อยอดพัฒนา EEC

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Haneda Innovation (HI) City เขตโอตะ กรุงโตเกียว หนึ่งในโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The National Strategic Special Zones) ของญี่ปุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เขตโอตะ กรุงโตเกียว

ซึ่งในโอกาสการศึกษาดูงานนี้ นาย Amano Hiromasa ประธานและ CEO บริษัท Hajima Corporation กล่าวขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีและคณะให้เกียรติมาเยี่ยมชม โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้เติบโต และ นาย Matsubara Tadayoshi นายกเทศมนตรีเขตโอตะได้ฝากข้อความวิดีโอถึงนายกรัฐมนตรี เขตโอตะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอนาคต หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการ HI City มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนในญี่ปุ่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robotics) เทคโนโลยีทางการแพทย์ สถานีไฮโดรเจน

นอกจากนี้ HI City ยังเป็แหล่งรวมร้านค้า โรงแรม สำนักงาน ศูนย์จัดการประชุมและการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นไว้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีด้านเมืองอัจฉริยะของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาต่อยอดพัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ซึ่งมีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม AMATA Smart City จังหวัดชลบุรี ตลอดจนเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ เวลา 14.10 น. ตามเวลาท้องถิ่นประเทศญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีและคณะ ออกเดินทางจากกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กลับประเทศไทย โดยเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 19.50 น. ตามเวลาประเทศไทย

คุณกำลังดู: "ประยุทธ์" เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City เล็งต่อยอดพัฒนา EEC

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/business/1006820

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด