ประเพณีแซนโฎนตา (สารทเขมร)

ประเพณีแซนโฎนตากัน หรือสารทเขมร ประเพณีที่ปฏิบัติสิบทอดกันมายาวนานในแถบอีสานใต้ เป็นพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปให้
#แซนโฎนตา #สารทเขมร #โฎนตาบุรีรัมย์ #เขมรอีสานใต้ #ไหว้บรรพบุรุษ #ประวัติโฎนตา #สารทเดือนสิบ #เบ็นทม #เบ็นตู๊จ #สารทใหญ่ #สารทเล็ก #โฎนตา 2563 #ข้าวต้มมัด #อันซอมโดง