ประกันสังคมมาตรา40 สมัครง่าย จ่ายสะดวก คุ้มค่า คุ้มครอง

ทุกท่านทราบหรือไม่ว่า ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบก็สามารถเป็นผู้ประกันตนได้แล้ว ประกันสังคมมาตรา 40 หลักประกันสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: