ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

เปิดข้อแตกต่างระหว่าง "สิทธิประกันสังคม" กับ "สิทธิบัตรทอง" แตกต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิประโยชน์แบบไหนบ้าง

ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

ประกันสังคม กับ บัตรทอง มีข้อแตกต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิประโยชน์แบบไหนบ้าง

เชื่อว่าอาจเป็นข้อสงสัยของใครหลายคนว่า ระหว่างประกันสังคม กับ บัตรทอง มีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วสิทธิประโยชน์ทั้งการรักษา สวัสดิการ รวมถึงสิทธิการชดเชยมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ประกันสังคม คืออะไร

 • การสร้างหลักประกันในการใช้ชีวิตให้แก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ ว่างงาน ซึ่งรัฐบาลได้นำระบบประกันสังคมไปใช้เพื่อให้หลักประกันชีวิตแก่ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ บัตรทอง คืออะไร

 • บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือที่เราคุณกันในชื่อ บัตรทอง หรือ บัตร 30 บาท ถือเป็นสิทธิประกันสุขภาพที่ผู้มีสิทธิคือ บุคคลที่มีสัญชาติไทย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่นใดที่รัฐจัดให้ และต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิประกันสังคม หรือผู้ที่ลาออกและเกษียณจากประกันสังคมแล้วเท่านั้นถึงสามารถใช้สิทธิได้

สำหรับความแตกต่างระหว่างสิทธิบัตรทอง VS ประกันสังคม นั้นมีรายละเอียดดังนี้

บัตรทอง

 • ไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนหน่วยงานหรือสถานพยาบาลประจำเเล้วใช้สิทธิได้ทันที
 • ใช้กับสถานพยาบาลประจำที่ลงทะเบียนไว้ เจ็บป่วยต่างพื้นที่เข้าสถานพยาบาลปฐมภูมิที่ไหนก็ได้ เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าสถานพยาบาลรัฐเเละเอกชนที่อยู่ใกล้
 • การย้ายสิทธิสถานพยาบาลทำได้ 4 ครั้งต่อปี
 • ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเเละไม่มีวงเงิน
 • ค่าอาหารเเละค่าห้องสามัญ
 • ได้เพียงสิทธิรักษาฟรี ไม่มีเงินชดเชยว่างงานเหมือนประกันสังคม

ประกันสังคม

 • ประกันสงัคม ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนทุกเดือน ตามเงื่อนไขถึงจะสามารถใช้สิทธิได้
 • ใช้กับโรงพยาบาลที่เลือกสิทธิไว้ กรณีฉุกเฉินเข้าที่ไหนก็ได้โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • การย้ายสิทธิสถานพยาบาล ย้ายได้ปีละครั้ง
 • ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ไม่เกิน 900 บาทต่อปี
 • ค่าห้องเเละค่าอาหาร ไม่เกิน 700ต่อวัน
 • ได้รับชดเชย กรณีว่างงาน เกษียณ เสียชีวิต

หมายเหตุ:

 • บัตรทองมีได้ทุกคน หากไม่มีสวัสดิการอื่นของรัฐ
 • พนักงานบริษัได้สิทธิปะรกันสังคมอัตโนมัติ
 • กรณีลาออกจากงาน และไม่อยากส่งประกันสังคมต่อ (มาตรา 39) สามารถใช้สิทธิบัตรทองได้ แต่ต้องลงทะเบียนใช้สิทธิก่อน

sso

คุณกำลังดู: ประกันสังคม กับ บัตรทอง ต่างกันอย่างไร ใครได้รับสิทธิอะไรบ้าง?

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/money/888503/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด