โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายสมภพ ประทุมข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

ตั้งแต่วันที่ 8มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

วันเดียวกันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายศุภกิจ แย้มประชาข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนกลับเข้ารับตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ 1มิถุนายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

คุณกำลังดู: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

หมวดหมู่: ข่าว

แหล่งที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/1006507

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด