ปลูกกลอยสร้างรายได้

"กลอย" เป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาในป่าเบญจพรรณ ป่ารกร้าง ป่าเต็งรัง และป่าดงดิบ ในประเทศไทย จากการสำรวจข้อมูลชนิดของกลอยที่ในป่าบ้านเราพบว่า มีมากกว่า 32 ชนิด วิธีการขยายพันธุ์กลอย จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดหรือใช้หัวกลอยนำมาผ่าแบ่งเป็นส่วนๆ นำไปแช่นํ้าให้งอกแล้วนำไปปลูก