ปลดด่วน! "มิสแกรนด์ชลบุรี 2023" รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน

เพจเฟซบุ๊ก "มิสแกรนด์ชลบุรี" โพสต์หนังสือปลดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 จากตำแหน่ง ส่งผลให้รองอันดับสองครองตำแหน่งแทน

ปลดด่วน! "มิสแกรนด์ชลบุรี 2023" รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน

เพจเฟซบุ๊ก "มิสแกรนด์ชลบุรี" โพสต์หนังสือปลดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 จากตำแหน่ง ส่งผลให้รองอันดับสองครองตำแหน่งแทน

นางสาวรัตน์ระพี ธรรมใจกุล

แวดวงนางงามถึงกับมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับการปลด "นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร" มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้งนางสาวรัตน์ระพี ธรรมใจกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 แทน

โดยหนังสือขอปลดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 มีรายละเอียดดังนี้


 
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง ขอปลดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023
เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 มีความจำเป็นต้องขอปลดนางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจากนางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 กำหนด ซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ได้ตั้งไว้ ส่งผลให้นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกรนด์ชลบุรี 2023

ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ได้พิจารณาเห็นสมควรและขอแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ระพี ธรรมใจกุล รองอันดับสอง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เข้ารับตำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนในฐานะ มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 สืบต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
นางสาวพิมพ์พิศา ตรงต่อศักดิ์
ผู้ถือสิทธิ์การจัดการประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023

อัลบั้มภาพ 6 ภาพ ของ ปลดด่วน! "มิสแกรนด์ชลบุรี 2023" รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน

คุณกำลังดู: ปลดด่วน! "มิสแกรนด์ชลบุรี 2023" รองอันดับสองรับตำแหน่งแทน

หมวดหมู่: ผู้หญิง

แหล่งที่มา: https://www.sanook.com/women/233089/

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด