ผู้ว่าสุรินทร์ นายไกรสร กองฉลาด แถลงข่าว สถานการณ์โควิค19 ของจังหวัดสุรินทร์ EP1

#โควิด19 #โควิด19สุรินทร์ #สถานการณ์โควิด19จังหวัดสุรินทร์#โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์
วันที่ 20 มีนาคม 2563 นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ พร้อมด้วย นายอัครเดชา ฮวดคันทะ ร่วมกิจกรรมแถลงข่าว สถานการณ์ โควิด19 ของจังหวัดสุรินทร์ โดยมี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายไกรสร กองฉาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ แถลงข่าวสถานการณ์ เชื่อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดสุรินทร์ ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ มีสื่อมวลชนให้ความสนใจ เข้าร่วมการแถลงข่าวอย่างคึกคัก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: