ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย ขอผลักดัน "นโยบาย 50 เขต 50 รพ." ให้คน กทม.

ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย ขอผลักดัน "นโยบาย 50 เขต 50 รพ." ให้คน กทม.

ลุยเต็มที่! ชญาดา ผู้สมัคร ส.ก.คันนายาว พรรคเพื่อไทย เดินหน้าผลักดัน "นโยบาย 50 เขต 50 รพ." หวัง ประชาชนเข้าถึงการรักษารวดเร็ว-เท่าเทียม-ทั่วถึง

วันที่ 23 เม.ย. 65 นางชญาดา วิภัติภูมิประเทศ ผู้สมัคร ส.ก.เขตคันนายาว เบอร์ 5 พรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่หาเสียงพร้อมเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่หมู่บ้านเก้าแสน เขตคันนายาว โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากผู้สูงอายุและพี่น้องประชาชนในพื้นที่

นางชญาดา กล่าวว่า ผู้สูงอายุถือเป็นกลุ่มเสี่ยงทางด้านโรคภัยไข้เจ็บ โดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิด-19 ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ในการลงพื้นที่ดูแลทุกข์สุขของพี่น้องในเขตคันนายาวผู้สูงอายุ และ ประชาชนจำนวนมากที่ติดเชื้อรวมถึงตนเอง ซึ่งถือเป็นการประสบกับภาวะทางสุขภาพระยะยาว จากการบริหารจัดการการระบาดของโควิด-19 ที่ไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาล ที่ไม่สามารถบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ให้ดีกว่านี้ เพราะสิ่งที่ขาดไปในกรุงเทพฯ คือโรงพยาบาลชุมชนซึ่งกระจายตัวอยู่ตามเขตต่างๆ ทำหน้าที่คัดกรองผู้ป่วยและให้บริการรักษาผ่าตัดเบื้องต้นได้ เพราะโรงพยาบาลส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯ เป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่ที่เน้นให้บริการเคสยาก ซับซ้อน เฉพาะทาง รับส่งต่อผู้ป่วยมาจากทั่วประเทศ จึงไม่มีเตียงว่างให้การดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่ไม่ซับซ้อน เช่น ไข้หวัด ไข้เลือดออก ไส้ติ่งอักเสบ เป็นต้น

ดังนั้นพรรคเพื่อไทย เล็งเห็นปัญหาตรงจุดนี้ จึงเป็นที่มาของนโยบาย 50 เขต 50 โรงพยาบาลเพื่อเป็นสถานที่รักษาขั้นปฐมภูมิให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพฯ ที่กระจายตัวทุกเขตได้อย่างทันท่วงที ด้วยการยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเขตละ 1 แห่ง หรือสร้างโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 120 เตียง ที่สามารถดูแลประชาชนเบื้องต้นแบบครบวงจร พัฒนาจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่แล้ว 69 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ครบทุกเขตในกรุงเทพฯ โดย กทม. รับงบประมาณกองทุนประกันสุขภาพ จำนวน 15,000 ล้านบาท มาบริหารจัดการเอง โดยเชื่อว่า นโยบายนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสาธารณสุขในกรุงเทพฯ ให้เกิดขึ้นจริงได้ เปลี่ยนเพียงครั้งเดียว แต่เป็นประโยชน์กับคนกรุงเทพฯ ชั่วลูกชั่วหลาน.

คุณกำลังดู: ผู้สมัคร ส.ก.เพื่อไทย ขอผลักดัน "นโยบาย 50 เขต 50 รพ." ให้คน กทม.

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2375406

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด