พรรคชาติพัฒนา ประชุมใหญ่ 23 เม.ย.นี้ จ่อตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พรรค 4 ด้าน

พรรคชาติพัฒนา ประชุมใหญ่ 23 เม.ย.นี้ จ่อตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พรรค 4 ด้าน

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เผย พรรคประชุมใหญ่ 23 เม.ย.นี้ ที่โคราช เตรียมตั้ง คกก.ยุทธศาสตร์พรรค 4 ด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี เพื่อจัดทำนโยบาย -เสนอแนะการบริหาร พร้อมแต่งตั้งประธานพรรค ขับเคลื่อน

วันที่ 21 เม.ย. 2565 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดเผยว่า วันที่ 23 เม.ย.นี้ พรรคชาติพัฒนา จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ที่ห้องประชุมลำปลายมาศ โรงแรมแคนทารี่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา วาระสำคัญคือจะมีการเสนอให้สมาชิกพรรคให้ความเห็นชอบงบการเงิน รายงานการดำเนินกิจการของพรรค และแก้ไขข้อบังคับพรรค โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างของพรรค โดยยกเลิกตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาของพรรค และให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านเทคโนโลยี มาทำหน้าที่แทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของพรรคชาติพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ของโลกและภายในประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อทำงานให้กับประชาชนและส่วนรวมให้ประสบความสำเร็จ

พร้อมกันนี้จะมีการแต่งตั้งตำแหน่งประธานพรรคโดยให้ที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบตำแหน่งประธานพรรคจะเป็นประธานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน เพื่อจัดทำนโยบายและข้อเสนอแนะในการบริหารงานของพรรคชาติพัฒนา ให้ทันกับการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองและสร้างความอยู่ดีกินดีให้กับประชาชน นอกจากนี้ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค จะได้นำเสนอสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองภายใต้หัวข้อ “ทางออกของประเทศภายหลังการเลือกตั้ง” ต่อที่ประชุมสามัญพรรคในครั้งนี้ด้วย.

คุณกำลังดู: พรรคชาติพัฒนา ประชุมใหญ่ 23 เม.ย.นี้ จ่อตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พรรค 4 ด้าน

หมวดหมู่: การเมือง

แหล่งที่มา: https://www.thairath.co.th/news/politic/2373607

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด