พระเทพฯ ทรงทดลองอ่านข่าว (ฉบับเต็ม)

สมเด็จพระเทพฯทรงทดลอง "อ่านข่าว" ในห้องออกอากาศไทยพีบีเอส (ที่นี่ไทยพีบีเอส)

ในช่วงข่าวภาคค่ำใครที่ไม่ทันได้ติดตามข่าวการเสด็จพระราชดำเนิน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารสำนักงานใหญ่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และในโอกาสนี้ ทรงทอดพระเนตร ห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องออกอากาศ และ ในโอกาสนี้ทรงทดลองอ่านข่าวเป็นภาพความประทับใจของพสกนิกร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมายังองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ ไทยพีบีเอส ทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำนักงานใหญ่อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสำนักงานใหญ่นี้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 ในโอกาสนี้ทรงทอดพระเนตรห้องออกอากาศ

ส่วนปฏิบัติงานต่างๆ รวมทั้ง ทอดพระเนตรห้องออกอากาศ 1 ที่ใช้สำหรับการออกกาศข่าว จากนั้นทรงทดลองอ่านข่าวซึ่งทางกองบรรณาธิการ ได้ถวายบทข่าวและถวายคำแนะนำในการอ่านข่าวโทรทัศน์และวิธีการใช้อุปกรณ์สำหรับผู้ประกาศข่าว

จากนั้นทอดพระเนตรห้องออกอากาศที่ใช้เป็นห้องออกอากาศรายการต่าง ๆ อาทิ รายการตอบโจทย์ รายการสถานีประชาชน และรายการศิลป์สโมสร เนื่องจากเป็นห้องออกอากาศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุด สามารถเปิดให้ประชาชนเข้าร่วมชมการบันทึกรายการได้ และยังได้ทอดพระเนตรห้องควบคุมระบบการออกอากาศ 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: