พระราชทานอภัยโทษนักโทษ 140,000 คน

หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2558 มีผลให้มีการปล่อยตัวนักโทษ 38,000 คน และลดหย่อนโทษผู้ต้องขังตามสัดส่วน 140,000 คน โดยมีรายชื่อนักโทษรายสำคัญที่ได้รับการอภัยโทษในครั้งนี้จำนวนหนึ่งด้วย

ติดตามเราได้ที่ (Subscribe) : www.youtube.com/user/ThaiPBSNews
เฟซบุ๊ค (Follow us on Facebook): www.facebook.com/ThaiPBSNews
ทวิตเตอร์ (Follow us on Twitter): www.twitter.com/ThaiPBSNews

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: