พระราชินี เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงพ่อวิริยังค์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังอาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร เขตพระโขนง

ในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญนนทวิหาร ซึ่งมรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 สิริอายุ 100 ปี พรรษา 80 ในการนี้ ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพวงมาลาส่วนพระองค์ ที่หน้าโกศศพ

สมเด็จพระญาณวชิโรดม ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล ตั้งแต่ปี 2506 เดิมชื่อ วิริยังค์ บุญฑีย์กุล เป็นบุตรของขุนเพ็ญภาษชนารมย์ กับ มั่น บุญฑีย์กุล เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2463 ที่จังหวัดสระบุรี ต่อมาย้ายไปอาศัยที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่ออายุ 14 ปี ได้บรรพชาที่วัดสุทธจินดาวรวิหาร อำเภอเมืองนครราชสีมา และอุปสมบทที่วัดทรายงาม อำเภอเมืองจันทบุรี นับว่าเป็นผู้ยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์อย่างเคร่งครัด ได้เดินธุดงค์ติดตามหลวงปู่กงมา จิรปุณโญ ไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อพบพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และบันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่นไว้ ต่อมาได้เผยแพร่แก่สาธารณชนในหนังสือที่ชื่อว่า "มุตโตทัย"

ทั้งนี้ สมเด็จพระญาณวชิโรดม นับเป็นพระเถระผู้เจริญในสมณคุณ สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรมั่นคงมาโดยตลอด ทั้งได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา และราชอาณาจักร ปกครองดูแลให้ความอนุคราะห์พระภิกษุสามเณร และให้ความสำคัญด้านการศึกษาแก่เยาวชนอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโกศมณฑป พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ แทนโกศไม้สิบสอง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด

ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เชิญสุพรรณบัฏ พัดยศ เครื่องประกอบสมณศักดิ์ ถวายหน้าโกศศพ พร้อมเครื่องประกอบเกียรติยศ ซึ่งทรงพระกรุณา โปรดสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฎ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ เป็นรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

อนึ่ง เมื่อเวลา 15.22 น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปในการสรงน้ำศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร) ที่สร้างคุณูปการไว้กับพระพุทธศาสนามากมาย ทั้งการสร้างวัดในประเทศไทย และต่างประเทศ รวมถึงวิทยาลัยสงฆ์ สถานที่ราชการ ตลอดจนโรงเรียนอีกหลายแห่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://ch3thailandnews.com/news/224411
-------------------------
#เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News) 24 ธันวาคม 2563
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารได้ก่อนใครได้ที่นี่
เรื่องเล่าเช้านี้.com : https://morning-news.bectero.com
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
Official LINE : @ruenglao
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง: